16 milionów opon na świecie

pochodzi z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 35 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Raporty bieżące

Bieżące informacje o OPONEO.PL S.A. opublikowane przy pomocy systemu ESPI lub EBI

Raport nr 26/20202020-11-27 informacja poufna
Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży akcji Rotopino.pl .S.A. pomiędzy spółkami TIM S.A. oraz OPONEO.PL S.A.
Raport nr 25/20202020-11-24 informacja poufna
Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na dokonanie koncentracji
Raport nr 24/20202020-11-05 informacja poufna
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w październiku 2020 roku
Raport nr 23/20202020-10-05 informacja poufna
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte we wrześniu 2020 roku
Raport nr 22/20202020-09-08
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy poniżej progu 5%
Raport nr 19/2020 K2020-09-08
Korekta zawiadomienia o zmniejszeniu udziału o ponad 2% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
Raport nr 21/20202020-09-07 informacja poufna
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w sierpniu 2020 roku
Raport nr 20/20202020-09-04
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
Raport nr 19/20202020-09-04
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału o ponad 2% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
Raport nr 18/20202020-08-05 informacja poufna
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w lipcu 2020 roku
Raport nr 17/20202020-07-09
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. w dniu 07. lipca 2020 roku
Raport nr 16/20202020-07-09
Informacja dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2019
Raport nr 15/20202020-07-07
Uchwały powzięte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. w dniu 07 lipca 2020 roku
Raport nr 14/20202020-07-06 informacja poufna
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w czerwcu 2020 roku
Raport nr 13k/20202020-07-03
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. na dzień 07 lipca 2020 roku – uzupełnienie informacji
Raport nr 13/20202020-06-09
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. na dzień 07 lipca 2020 roku
Raport nr 12/20202020-06-08 informacja poufna
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w maju 2020 roku
Raport nr 11/20202020-05-29
Rekomendacja Zarządu OPONEO.PL S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
Raport nr 10/20202020-05-06 informacja poufna
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w kwietniu 2020 roku
Raport nr 9/20202020-04-24
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału o 2% i powyżej 25% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
Raport nr 8/20202020-04-07
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej 10%
Raport nr 7/20202020-04-07 informacja poufna
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w marcu 2020 roku
Raport nr 6/20202020-03-06 informacja poufna
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w lutym 2020 roku
Raport nr 5/20202020-02-05 informacja poufna
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w styczniu 2020 roku
Raport nr 4/20202020-01-21
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej 15%
Raport nr 3/20202020-01-14 informacja poufna
Rejestracja przez Sąd rejestrowy połączenia spółek OPONEO.PL S.A. i OPONEO BRANDHOUSE Sp. z o.o.
Raport nr 2/20202020-01-08
Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
Raport nr 1/20202020-01-07 informacja poufna
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w grudniu 2019 roku
zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.