Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Raporty bieżące

Bieżące informacje o OPONEO.PL S.A. opublikowane przy pomocy systemu ESPI lub EBI

Raport nr 31/20232023-09-29
Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej
Raport nr 30/20232023-09-19
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 października 2023 roku
Raport nr 29/20232023-09-05 informacja poufna
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w sierpniu 2023 roku
Raport nr 28/20232023-08-07 informacja poufna
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w lipcu 2023 roku
Raport nr 27/20232023-07-25
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 15% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
Raport nr 26/20232023-07-13
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. w dniu 12 lipca 2023 roku
Raport nr 25/20232023-07-12
Powołanie Członka Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.
Raport nr 24/20232023-07-12
Uchwały będące przedmiotem głosowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. w dniu 12 lipca 2023 roku
Raport nr 23/20232023-07-11
Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej
Raport nr 22/20232023-07-05 informacja poufna
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w czerwcu 2023 roku
Raport nr 21/20232023-07-04
Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.
Raport nr 20/20232023-06-22 informacja poufna
Zakończenie skupu akcji własnych Spółki
Raport nr 19/20232023-06-20
Zakończenie przyjmowania ofert w ramach skupu akcji własnych Spółki oraz planowany termin rozliczenia transakcji i nabycia akcji własnych Spółki
Raport nr 18/20232023-06-14
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 lipca 2023 roku
Raport nr 17/2023 2023-06-12 informacja poufna
Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji
Raport nr 16/20232023-06-07 informacja poufna
Podjęcie przez Zarząd OPONEO.PL S.A. uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu programu odkupu akcji własnych
Raport nr 15/20232023-06-05 informacja poufna
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w maju 2023 roku
Raport nr 14/20232023-05-25
Odwołanie Członka Zarządu OPONEO.PL S.A.
Raport nr 13/20232023-05-18
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. w dniu 17 maja 2023 roku
Raport nr 12/20232023-05-17
Informacja dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2022
Raport nr 11/20232023-05-17
Uchwały będące przedmiotem głosowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. w dniu 17 maja 2023 roku
Raport nr 10/20232023-05-05 informacja poufna
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w kwietniu 2023 roku
Raport nr 9/20232023-04-19
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. na dzień 17 maja 2023 roku
Raport nr 8/20232023-04-19 informacja poufna
Rekomendacja Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w zakresie podziału zysku za 2022
Raport nr 7/20232023-04-19 informacja poufna
Zmiana Polityki dywidendowej
Raport nr 6/20232023-04-06 informacja poufna
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w marcu 2023 roku
Raport nr 5k/20232023-03-06 informacja poufna
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w lutym 2023 roku – korekta raportu
Raport nr 5/20232023-03-06 informacja poufna
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w lutym 2023 roku
Raport nr 4/20232023-02-06
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 15% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
Raport nr 3/20232023-02-06 informacja poufna
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w styczniu 2023 roku
Raport nr 2/20232023-01-05 informacja poufna
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w grudniu 2022 roku
Raport nr 1/20232023-01-04
Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.