Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Ład korporacyjny

Zasady wyboru biegłego rewidenta

Informacja w związku z zasadą I.Z.1.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

Informacja w odniesieniu do obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Na podstawie obowiązującego Statutu Spółki wybór biegłego rewidenta dokonywany jest zgodnie ze Statutem Spółki przez Radę Nadzorczą w sposób zapewniający niezależność tego podmiotu przy realizacji powierzonych mu zadań. Rada Nadzorcza (Komitet Audytu) monitoruje niezależność biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w wypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług.

Spółka zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. nr 77, poz. 649 ze zm.) art 89 ust 1. dokonuje zmiany kluczowego biegłego rewidenta w okresie nie dłuższym niż co 5 lat.

Przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania.

Polityka i procedura firmy audytorskiej
pobierz plik PDF

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.