Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Ład korporacyjny

Polityka różnorodności

Informacja w związku z zasadą I.Z.1.15 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

OPONEO.PL S.A. dąży do zapewnienia różnorodności w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego w odniesieniu do wszystkich jej pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem władz Spółki i jej kluczowych menadżerów.

Spółka stosuje zasady, które wspierają przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną. Działania te sprzyjają zwiększaniu różnorodności i zapewniają równe szanse rozwoju zawodowego wśród zatrudnianych osób. OPONEO.PL S.A. jako spółka o międzynarodowym zasięgu działania zatrudnia osoby różnej narodowości.

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.