16 milionów opon na świecie

pochodzi z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 35 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Rada Nadzorcza

 • Monika Siarkowska

  przewodnicząca rady nadzorczej

  W Radzie Nadzorczej OPONEO.PL S.A. od czerwca 2017 roku.

  Z OPONEO.PL S.A. związana zawodowo od 2007 roku, tj. od momentu wprowadzenia Spółki na rynek główny GPW w Warszawie. Utworzyła dział IR/PR w OPONEO.PL S.A., prowadząc i nadzorując obowiązki informacyjne Spółki pod kątem regulacji prawnych o obrocie instrumentami finansowymi i komunikację z rynkiem kapitałowym. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży internetowej. Zajmowała funkcję Dyrektora ds. IPO w Dadelo S.A. Wcześniejsze doświadczenia zbierała m.in. w polskim oddziale Grupy Active 24 oraz w zagranicznych oddziałach Europa Technologies i Oracle.

  Jest absolwentką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Ukończyła także studia podyplomowe Prawo Spółek na Uniwersytecie Gdańskim i Public Relations na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Posiada tytuł Certyfikowanego Compliance Oficer'a. Uczęszczała do West Kent College w Wielkiej Brytanii.

  Pani Monika Siarkowska nie spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.

 • Lucjan Ciaciuch

  członek rady nadzorczej

  W Radzie Nadzorczej OPONEO.PL S.A. od maja 2011 roku.

  Prowadzi firmę audytorską Uni-Rach-Audyt Lucjan Ciaciuch zarejestrowaną w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów pod nr 3687. Wcześniej pracował m.in. jako: Dyrektor ds. finansowych w PBPP Piecobudowa-Bydgoszcz oraz Dyrektor Wydziału finansowego w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

  Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 500/4802 oraz kwalifikacje na syndyka i likwidatora przedsiębiorstw.

  Jako członek Rady Nadzorczej OPONEO.PL spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

  W Radzie Nadzorczej od maja 2011 r. Sprawuje funkcję Członka Zarządu w UNI-RACH Sp. z o.o. Wcześniej pracował m.in. jako: Dyrektor ds. finansowych w PBPP Piecobudowa-Bydgoszcz oraz Dyrektor Wydziału finansowego w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 500/4802 oraz kwalifikacje na syndyka i likwidatora przedsiębiorstw. Jako członek Rady Nadzorczej OPONEO.PL spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

 • Michał Kobus

  członek rady nadzorczej

  W Radzie Nadzorczej OPONEO.PL S.A. od listopada 2017 roku.

  Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Prime Selection Domu Maklerskiego S.A., Prezesa Zarządu Alfacommunica Sp. z o.o. oraz Wiceprezesa Zarządu Krajowego Holdingu Nieruchomości Sp. z o.o. Zasiada także w Radzie Nadzorczej Semeko Grupa Inwestycyjna S.A. oraz Semeko Budownictwo Sp. z o.o.

  Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach operacyjnych i zarządczych w spółkach związanych z rynkiem kapitałowym oraz nieruchomościami. Pełnił min funkcję Prezesa Zarządu PZU International, Prezesa Zarządu Dom Książki S.A., Członka Zarządu Barista Sp. z o.o. oraz kierownika zespołu w PKO BP SA.

  Jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Informatycznej w Warszawie.

  Jako członek Rady Nadzorczej OPONEO.PL spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

  W Radzie Nadzorczej od czerwca 2016 r. Od 2010 roku zatrudniony w Altus TFI początkowo na stanowisku Analityka Akcji, następnie od 2012 roku jako Zarządzający Akcjami. W latach 2008-2010 był zatrudniony w Raiffeisen Bank Polska SA na stanowisku Specjalisty ds. rozwoju usług maklerskich. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Od 2007 roku posiada uprawnienia do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych (nr licencji 2033) oraz od 2010 roku zawodu doradcy inwestycyjnego (nr licencji 293). Jest posiadaczem tytułu Chartered Financial Analyst. Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryterium niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk.

 • Wojciech Małachowski

  członek rady nadzorczej

  W Radzie Nadzorczej OPONEO.PL S.A. od listopada 2011 roku.

  Obecnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa finansowego. Wcześniej prowadził działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego dla RB Export SA i PDK SA i ubezpieczeniowego dla Amplico AIG Life SA. Od grudnia 2010 roku do września 2011 roku sprawował funkcję Członka Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A. Posiada wykształcenie wyższe, studiował na Wydziale Mechanicznym Akademii Techniczno - Rolniczej w Bydgoszczy. Jako członek Rady Nadzorczej OPONEO.PL spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

  W Radzie Nadzorczej od listopada 2011 r. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa finansowego. Wcześniej prowadził działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego dla RB Export SA i PDK SA i ubezpieczeniowego dla Amplico AIG Life SA. Od grudnia 2010 roku do września 2011 roku sprawował funkcję Członka Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A. Posiada wykształcenie wyższe, studiował na Wydziale Mechanicznym Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy. Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryterium niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk.

 • Paweł Sznajder

  członek rady nadzorczej

  W Radzie Nadzorczej OPONEO.PL S.A. od września 2017 roku.

  Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Rotopino.pl S.A.

  Dysponuje wieloletnim doświadczeniem w branży e-commerce. Od 2008 roku związany zawodowo z Rotopino.pl S.A. (wcześniej Narzedzia.pl S.A.), gdzie był odpowiedzialny zarówno za koordynowanie zespołu sprzedażowo-zakupowego, jak i za negocjacje warunków handlowych oraz współtworzenie strategii rozwoju spółki.

  Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończył studia magisterskie na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych.

  Pan Paweł Sznajder nie spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.