Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Rada Nadzorcza

 • Monika Siarkowska

  przewodnicząca rady nadzorczej

  W Radzie Nadzorczej OPONEO.PL S.A. od czerwca 2017 roku.

  Z OPONEO.PL S.A. związana zawodowo od 2007 roku, tj. od momentu wprowadzenia Spółki na rynek główny GPW w Warszawie, prowadząc i nadzorując obowiązki informacyjne Spółki pod kątem regulacji prawnych o obrocie instrumentami finansowymi i komunikację z rynkiem kapitałowym. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży internetowej. Zajmowała funkcję Dyrektora ds. IPO w Dadelo S.A. Wcześniejsze doświadczenia zbierała m.in. w polskim oddziale Grupy Active 24 oraz w zagranicznych oddziałach Europa Technologies i Oracle.

  Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Ukończyła także studia podyplomowe Zrównoważony rozwój i odpowiedzialne zarządzanie w cyfrowej rzeczywistości na Szkole Głównej Handlowej, Prawo Spółek na Uniwersytecie Gdańskim i Public Relations na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Posiada tytuł Certyfikowanego Compliance Oficer'a oraz Certyfikowanego Corporate Governance Manager'a.

  Pani Monika Siarkowska nie spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.

 • Lucjan Ciaciuch

  członek rady nadzorczej

  W Radzie Nadzorczej OPONEO.PL S.A. od maja 2011 roku.

  Prowadzi firmę audytorską Uni-Rach-Audyt Lucjan Ciaciuch zarejestrowaną w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów pod nr 3687. Wcześniej pracował m.in. jako: Dyrektor ds. finansowych w PBPP Piecobudowa-Bydgoszcz oraz Dyrektor Wydziału finansowego w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

  Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta wpisanego na listę Polskiej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 500/4802 oraz kwalifikacje na syndyka i likwidatora przedsiębiorstw.

  Jako członek Rady Nadzorczej OPONEO.PL spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

  W Radzie Nadzorczej od maja 2011 r. Sprawuje funkcję Członka Zarządu w UNI-RACH Sp. z o.o. Wcześniej pracował m.in. jako: Dyrektor ds. finansowych w PBPP Piecobudowa-Bydgoszcz oraz Dyrektor Wydziału finansowego w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 500/4802 oraz kwalifikacje na syndyka i likwidatora przedsiębiorstw. Jako członek Rady Nadzorczej OPONEO.PL spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

 • Michał Kobus

  członek rady nadzorczej

  W Radzie Nadzorczej OPONEO.PL S.A. od listopada 2017 roku.

  Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Alfacommunica Sp. z o.o. oraz Wiceprezesa Zarządu Krajowego Holdingu Nieruchomości Sp. z o.o. Zasiada także w radach nadzorczych spółek: Toya S.A., Semeko Grupa Inwestycyjna S.A. oraz Semeko Budownictwo Sp. z o.o.

  Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach operacyjnych i zarządczych w spółkach związanych z rynkiem kapitałowym oraz nieruchomościami. Pełnił m.in. funkcję Prezesa Zarządu Prime Selection Dom Maklerski S.A., Prezesa Zarządu PZU International, Prezesa Zarządu Dom Książki S.A., Członka Zarządu Barista Sp. z o.o. oraz kierownicze stanowiska w PZU S.A. oraz w Domu Maklerskim PKO BP SA.

  Jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Informatycznej w Warszawie.

  Jako członek Rady Nadzorczej OPONEO.PL spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

  W Radzie Nadzorczej od czerwca 2016 r. Od 2010 roku zatrudniony w Altus TFI początkowo na stanowisku Analityka Akcji, następnie od 2012 roku jako Zarządzający Akcjami. W latach 2008-2010 był zatrudniony w Raiffeisen Bank Polska SA na stanowisku Specjalisty ds. rozwoju usług maklerskich. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Od 2007 roku posiada uprawnienia do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych (nr licencji 2033) oraz od 2010 roku zawodu doradcy inwestycyjnego (nr licencji 293). Jest posiadaczem tytułu Chartered Financial Analyst. Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryterium niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk.

 • Krzysztof Barczewski

  członek rady nadzorczej

  W Radzie Nadzorczej OPONEO.PL S.A. od lutego 2021 roku.

  Obecnie jest właścicielem firmy Adria Krzysztof Barczewski i Prezesem Zarządu Komplementariusza w Adria Art.

  Od 20 lat aktywnie działa na rynkach kapitałowych. Ukończył kurs maklera papierów wartościowych organizowany przez GPW. Pełni także funkcję udziałowca oraz akcjonariusza w kilku spółkach publicznych i niepublicznych.

  Jako członek Rady Nadzorczej OPONEO.PL spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

 • Krzysztof Bednarek

  członek rady nadzorczej

  W Radzie Nadzorczej OPONEO.PL S.A. od maja 2022 roku.

  Z OPONEO.PL S.A. związany od 2019 roku, jako doradca w zakresie strategicznych transkacji fuzji i przejęć podmiotów branżowych. Obecnie jest aktywnym inwestorem w spółki internetowe oraz przedsięwzięcia związane z energetyka odnawialną. Zasiada w radach nadzorczych spółek Amperio.com oraz Innovation AG Sp. z o.o. Wcześniej, przez 9 lat pracował w globalnych funduszach private equity: Advent International oraz BC Partners w biurach w Londynie, Warszawie i Hamburgu. Przeprowadził szereg inwestycji w spółki o łącznej wartości przekraczającej EUR 1.6 mld oraz zasiadał w radach nadzorczych spółek AHP S.A., jak również KAI. Wcześniej, przez 4 lata pracował w banku inwestycyjnym Morgan Stanley w Londynie, gdzie doradzał największym spółkom z Europy Środkowej i Wschodniej przy pozyskiwaniu kapitału. Uczestniczył w pierwszych ofertach publicznych (IPO) na giełdach w Londynie (LSE) oraz Nowym Jorku (NASDAQ) o wartości przekraczającej $13 mld. Jest absolwentem ESCP Europe (Oxford, Berlin) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada tytuły: Diplom-Kaufmann oraz magistra zarządzania. Ukończył również studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku Zarządzanie.

  Jako członek Rady Nadzorczej OPONEO.PL spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.