Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Rada Nadzorcza

 • Monika Siarkowska

  przewodnicząca rady nadzorczej

  W Radzie Nadzorczej OPONEO.PL S.A. od czerwca 2017 roku.

  Z OPONEO.PL S.A. związana zawodowo od 2007 roku, tj. od momentu wprowadzenia Spółki na rynek główny GPW w Warszawie, prowadząc i nadzorując obowiązki informacyjne Spółki pod kątem regulacji prawnych o obrocie instrumentami finansowymi i komunikację z rynkiem kapitałowym. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży internetowej. Zajmowała funkcję Dyrektora ds. IPO w Dadelo S.A. Wcześniejsze doświadczenia zbierała m.in. w polskim oddziale Grupy Active 24 oraz w zagranicznych oddziałach Europa Technologies i Oracle.

  Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Ukończyła także studia podyplomowe Zrównoważony rozwój i odpowiedzialne zarządzanie w cyfrowej rzeczywistości na Szkole Głównej Handlowej, Prawo Spółek na Uniwersytecie Gdańskim i Public Relations na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Posiada tytuł Certyfikowanego Compliance Oficer'a oraz Certyfikowanego Corporate Governance Manager'a.

  Pani Monika Siarkowska nie spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.

 • Lucjan Ciaciuch

  członek rady nadzorczej

  W Radzie Nadzorczej OPONEO.PL S.A. od maja 2011 roku.

  Prowadzi firmę audytorską Uni-Rach-Audyt Lucjan Ciaciuch zarejestrowaną w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów pod nr 3687. Wcześniej pracował m.in. jako: Dyrektor ds. finansowych w PBPP Piecobudowa-Bydgoszcz oraz Dyrektor Wydziału finansowego w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

  Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta wpisanego na listę Polskiej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 500/4802 oraz kwalifikacje na syndyka i likwidatora przedsiębiorstw.

  Jako członek Rady Nadzorczej OPONEO.PL spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

  W Radzie Nadzorczej od maja 2011 r. Sprawuje funkcję Członka Zarządu w UNI-RACH Sp. z o.o. Wcześniej pracował m.in. jako: Dyrektor ds. finansowych w PBPP Piecobudowa-Bydgoszcz oraz Dyrektor Wydziału finansowego w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 500/4802 oraz kwalifikacje na syndyka i likwidatora przedsiębiorstw. Jako członek Rady Nadzorczej OPONEO.PL spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

 • Adam Knothe

  członek rady nadzorczej

  W Radzie Nadzorczej OPONEO.PL S.A. od października 2023 roku.

  Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Budstol Invest Sp. z o.o., Budstol Invest GW Sp. z o.o., My 1St place Poznań Sp. z o.o., AWJ Holding Sp. z o.o. oraz Future Properties Remt Sp. z o.o. Wcześniej nadzorował dystrybucję oraz sprzedaż w firmach Strauss Cafe Poland Sp. z o.o., Elite Cafe Sp. z o.o. oraz kierował rozwojem sprzedaży w regionie kujawsko-pomorskim w Goman Polska Sp. z o.o.

  Jest absolwentem Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, posiada tytuł magistra inżyniera Ekonomiki Rolnictwa.

  Jako członek Rady Nadzorczej OPONEO.PL spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

 • Krzysztof Bednarek

  członek rady nadzorczej

  W Radzie Nadzorczej OPONEO.PL S.A. od maja 2022 roku.

  Z OPONEO.PL S.A. związany od 2019 roku, jako doradca w zakresie strategicznych transkacji fuzji i przejęć podmiotów branżowych. Obecnie jest aktywnym inwestorem w spółki internetowe oraz przedsięwzięcia związane z energetyka odnawialną. Zasiada w radach nadzorczych spółek Amperio.com oraz Innovation AG Sp. z o.o. Wcześniej, przez 9 lat pracował w globalnych funduszach private equity: Advent International oraz BC Partners w biurach w Londynie, Warszawie i Hamburgu. Przeprowadził szereg inwestycji w spółki o łącznej wartości przekraczającej EUR 1.6 mld oraz zasiadał w radach nadzorczych spółek AHP S.A., jak również KAI. Wcześniej, przez 4 lata pracował w banku inwestycyjnym Morgan Stanley w Londynie, gdzie doradzał największym spółkom z Europy Środkowej i Wschodniej przy pozyskiwaniu kapitału. Uczestniczył w pierwszych ofertach publicznych (IPO) na giełdach w Londynie (LSE) oraz Nowym Jorku (NASDAQ) o wartości przekraczającej $13 mld. Jest absolwentem ESCP Europe (Oxford, Berlin) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada tytuły: Diplom-Kaufmann oraz magistra zarządzania. Ukończył również studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku Zarządzanie.

  Pan Krzysztof Bednarek nie spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.

 • Rafał Markiewicz

  członek rady nadzorczej

  W Radzie Nadzorczej OPONEO.PL S.A. od lipca 2023 roku.

  W latach 2013–2017 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Aegon PTE S.A., a w latach 2002-2013 w Generali PTE S.A., początkowo jako zarządzający portfelem dłużnym funduszu emerytalnego, od 2005 roku zarządzał portfelem akcyjnym oraz nadzorował Departament Inwestycyjny na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego, od 2006 roku pełnił dodatkowo funkcję Członka Zarządu.

  W latach 1997-1999 Doradca Inwestycyjny - Zarządzający Funduszami Inwestycyjnymi w TFI ATUT S.A., wcześniej pracował w Konsorcjum Raiffeisen Atkins Zarządzanie Funduszami S.A., a także jako makler w Centralnym Biurze Maklerskim Banku Pekao S.A. oraz w Raiffeisen Capital & Investment Polska S.A.

  Pełnił także funkcje członka Rady Nadzorczej Cementowni Nowa Huta S.A. oraz Zakładów Mebli Giętych FAMEG S.A.

  Jest absolwentem Wydziału Geodezji i Kartografii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W trakcie studiów odbył roczne stypendium na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej na University College Dublin w Irlandii w ramach programu 'TEMPUS'.

  Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 91) oraz maklera papierów wartościowych (nr 636)

  Jako członek Rady Nadzorczej OPONEO.PL spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.