16 milionów opon na świecie

pochodzi z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 35 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Polityka dywidendy

Uchwała Zarządu OPONEO.PL S.A. w sprawie przyjęcia polityki dywidendy na lata 2012-2014

Dnia 30 maja 2012 roku Zarząd OPONEO.PL S.A. podjął uchwałę dotyczącą przyjęcia polityki dywidendy na lata 2012-2014, którą pozytywnie zaopiniowała Rada Nadzorcza.
Na podstawie podjętej uchwały Zarząd OPONEO.PL S.A. przewiduje wypłacać akcjonariuszom dywidendę w wysokości od 10% do 30% osiągniętego zysku netto za dany rok obrotowy.
Ostateczna wielkość rekomendowanej dywidendy będzie uzależniona od aktualnej sytuacji rynkowej, rozwoju działalności Spółki i uwzględniać będzie utrzymanie odpowiedniego poziomu płynności finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej OPONEO.PL. Decyzję w sprawie wypłaty dywidendy będzie podejmowało corocznie Walne Zgromadzenie. Ustanowiona polityka dywidendy będzie miała zastosowanie począwszy od podziału zysku wypracowanego przez Spółkę za 2011 rok.

Rekomendacja propozycji przeznaczenia części zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku 2011 na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki

Dnia 30 maja Zarząd OPONEO.PL S.A. postanowił rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na 26 czerwca 2012 roku przeznaczenie części zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku 2011 w kwocie 1 393 600 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, tj. 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) na jedną akcję zwykłą.
Proponowany dzień dywidendy to 31 sierpnia 2012 roku, natomiast proponowany dzień wypłaty dywidendy to 28 września 2012 roku.
Wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia części zysku netto za rok obrotowy 2011 na dywidendę dla akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Informacje na temat wypłaty dywidendy:

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2011

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2012

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2013

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2014

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2015

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2016

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2017

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.