Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Wskaźniki finansowe

Wybrane wskaźniki finansowe 2020 2021
Marża EBIT w % (EBIT/Przychody ze sprzedaży) x 100% 3,47% 5,25%
Marża EBITDA w % (EBITDA/Przychody ze sprzedaży) x 100% 4,57% 6,19%
Marża brutto na sprzedaży w % (Zysk brutto ze sprzedaży/Przychody ze sprzedaży) x 100% 20,43% 20,41%
Marża zysku (straty) netto w % (Zysk netto/Przychody ze sprzedaży) x 100% 3,02% 4,15%
Wskaźnik zwrotu z aktywów – ROA (Zysk netto/Aktywa razem) x 100% 8,42% 10,15%
Wskaźnik zwrotu z kapitału – ROE (Zysk netto/Kapitał własny) x 100% 14,19% 17,92%
Wskaźnik płynności przyspieszonej (Aktywa obrotowe - zapasy - rozliczenia międzyokresowe czynne)/Zobowiązania krótkoterminowe 0,75 1,25
Wskaźnik płynności gotówkowej (Środki pieniężne i ich ekwiwalenty/Zobowiązania krótkoterminowe) 0,39 0,90
Wskaźnik zadłużenia ogólnego w % (Zobowiązania ogółem/Aktywa ogółem) x 100% 40,64% 43,35%
Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym (Kapitał własny/Aktywa trwałe) 1,29 2,08
Cykl zapasów w dniach (Zapasy*360/Koszt własny sprzedaży) 43 47
Cykl należności w dniach (Należności z tytułu dostaw i usług*180/Przychody ze sprzedaży) 17 19
Cykl zobowiązań bieżących w dniach (Zobowiązania krótkoterminowe*360/Przychody ze sprzedaży) 48 55
Cykl środków pieniężnych w dniach (cykl zapasów + cykl należności – cykl zobowiązań bieżących) 12 11
zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.