Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Akcjonariat

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o akcje nowej emisji w dniu 22 lipca 2011 roku kapitał akcyjny OPONEO.PL S.A. wynosi 13 936 000 zł. Dzieli się na 8.676.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz 1.260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 każda.

Struktura akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki

Akcjonariusz Ilość akcji Ilość głosów % kapitału zakładowego % głosów na WZA Data aktualizacji
OPONEO.PL S.A. 2 700 220 2 700 220 19,38 19,38 2023-11-08
Topolewscy Corvus Albus Fundacja Rodzinna 1 564 399 1 564 399 11,22 11,22 2024-03-29
Zawieruszyński Fundacja Rodzinna 1 550 646 1 550 646 11,12 11,12 2024-03-29
Darayavahus sp. z o. o. 1 393 601 1 393 601 10 10 2024-03-29
Tyre Invest sp. z o. o. 1 393 601 1 393 601 10 10 2024-03-29
Dariusz Topolewski 701 592 701 592 5,03 5,03 2024-03-29

Stan posiadania akcji lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące

Akcjonariusz Ilość akcji Ilość głosów % kapitału zakładowego % głosów na WZA Data aktualizacji
Dariusz Topolewski 701 592 701 592 5,03 5,03 2024-03-29
Wojciech Topolewski 59 780 59 780 0,43 0,43 2019-05-24
Michał Butkiewicz 17 093 17 093 0,12 0,12 2015-01-27
zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.