Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Akcjonariat

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o akcje nowej emisji w dniu 22 lipca 2011 roku kapitał akcyjny OPONEO.PL S.A. wynosi 13 936 000 zł. Dzieli się na 8.676.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz 1.260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 każda.

Struktura akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki

Akcjonariusz Ilość akcji Ilość głosów % kapitału zakładowego % głosów na WZA Data aktualizacji
Dariusz Topolewski 2 901 592 2 901 592 20,82 20,82 2021-07-06
Ryszard Zawieruszyński 2 784 654 2 784 654 19,98 19,98 2021-07-30
Generali PTE S.A. 1 963 005 1 963 005 14,09 14,09 2021-08-02
AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny 1 155 000 1 155 000 8,29 8,29 2016-06-20
Norges Bank 968 838 968 838 6,95 6,95 2020-09-04

Stan posiadania akcji lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące

Akcjonariusz Ilość akcji Ilość głosów % kapitału zakładowego % głosów na WZA Data aktualizacji
Dariusz Topolewski 2 901 592 2 901 592 20,82 20,82 2021-07-06
Wojciech Topolewski 59 780 59 780 0,43 0,43 2019-05-24
Michał Butkiewicz 17 093 17 093 0,12 0,12 2015-01-27
zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.