Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Historia operacji na akcjach

Dywidendy

Uchwała ZWZA Ustalenie prawa Wypłata Kwota / akcję Rodzaj
30-06-2021 14-07-2021 20-07-2021 1 zł Gotówka
07-07-2020 15-07-2020 20-07-2020 0,10 zł Gotówka
18-06-2019 03-07-2019 20-07-2019 0,40 zł Gotówka
12-06-2018 03-07-2018 30-07-2018 0,35 zł Gotówka
14-06-2017 03-07-2017 20-07-2017 0.20 zł Gotówka
20-06-2016 11-07-2016 25-07-2016 0.10 zł Gotówka
17-06-2015 03-07-2015 30-07-2015 0.05 zł Gotówka
26-06-2014 03-07-2014 30-07-2014 0.03 zł Gotówka
27-06-2013 15-07-2013 30-07-2013 0.03 zł Gotówka
26-06-2012 31-08-2012 28-09-2012 0.20 zł Gotówka
29-06-2010 14-07-2010 02-08-2010 0.01 zł Gotówka
16-06-2008 03-07-2008 18-07-2008 0.10 zł Gotówka
Uchwała ZWZA Ustalenie prawa Wypłata Kwota / akcję Rodzaj
29-05-2013 15-07-2013 30-07-2013 0.03 zł Gotówka
30-05-2012 31-08-2012 28-09-2012 0.20 zł Gotówka
02-06-2010 14-07-2010 02-08-2010 0.01 zł Gotówka
09-05-2008 03-07-2008 18-07-2008 0.10 zł Gotówka

I. Pierwsza emisja akcji

Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji OPONEO.PL S.A.

Dnia 10 września 2007 roku Dział Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., poinformował, że zgodnie z uchwałą nr 613/07 z dnia 23 sierpnia 2007 roku Zarządu KDPW, w dniu 11 września 2007 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 4.000.000 praw do akcji serii B oznaczonych kodem PLOPNPL00021.

Dopuszczenie do obrotu PDA serii B oraz akcji serii A i B OPONEO.PL S.A.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 694/2007 z dnia 10 września 2007 roku postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki OPONEO.PL S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:

- 8.676.000 (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji serii A,

- 4.000.000 ( cztery miliony) akcji serii B,

- 4.000.000 ( cztery miliony) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki OPONEO.PL S.A. o wartości nominalnej 1 zł ( jeden złoty) każda.

Wprowadzenie do obrotu PDA oraz akcji oraz ustalenie daty pierwszego notowania papierów wartościowych OPONEO.PL S.A.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 700/2007 z dnia 11 września 2007 roku postanowił wprowadzić z dniem 12 września 2007 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 4.000.000 (cztery miliony) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki OPONEO.PL S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLOPNPL00021". Dniem pierwszego notowania praw do akcji OPONEO.PL S.A. jest dzień 12 września 2007 roku. Prawa do akcji spółki OPONEO.PL S.A. są notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "OPONEO.PL-PDA" i oznaczeniem "OPNA".

II. Druga emisja akcji

Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii C OPONEO.PL S.A.

Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż w dniu 22 września 2011 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 870/11 w sprawie rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 1 260 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C OPONEO.PL S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda oraz oznaczeniu ich kodem PLOPNPL00013, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na którym wprowadzone zostały inne akcje OPONEO.PL S.A. oznaczone kodem PLOPNPL00013.

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku głównym GPW akcji serii C spółki OPONEO.PL S.A.

Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 05 października 2011 roku uchwały nr 1260/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 05 października 2011 roku stwierdzającej dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1 260 000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

Rejestracja akcji OPONEO.PL S.A.

Dnia 05 października 2011 roku Komunikatu Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 1 260 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C OPONEO.PL S.A.

Zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW S.A. Nr 870/11 z dnia 22 września 2011 roku, w dniu 07 października 2011 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 1 260 000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C OPONEO.PL S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i oznaczenie ich kodem PLOPNPL00013.

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.