Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Skonsolidowany raport roczny za rok 2021

Raport okresowy nr 2/2022

Data sporządzenia: 2022-04-06

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Treść raportu

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPONEO.PL na dzień 31 grudnia 2021 roku
pobierz plik

Sprawozdanie Zarządu OPONEO.PL S.A. z Działalności za rok 2021
pobierz plik

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za okres 01.01.2021 - 31.12.2021
pobierz plik

Oświadczenie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A w sprawie Komitetu Audytu
pobierz plik

Ocena Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. dotycząca sprawozdań za 2021 rok
pobierz plik

Oświadczenie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A w sprawie Firmy Audytorskiej
pobierz plik

Pobierz cały raport w formacie ZIP
pobierz plik

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.