Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku

Raport bieżący nr 1/2024

Data sporządzenia: 2024-01-04

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku.

 

 1. 1. Raporty roczne:

  - Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2023 rok – 29 marca 2024 roku,

  - Jednostkowy raport roczny OPONEO.PL S.A. za 2023 rok – 29 marca 2024 roku.

  2. Skonsolidowany raport półroczny – 14 sierpnia 2024 roku.

  3. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową:

  - za I kwartał 2024 roku – 23 maja 2024 roku,

  - za III kwartał 2024 roku – 07 listopada 2024 roku.

   

   

  Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim "Rozporządzenie", Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego, a skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu tego sprawozdania.

   

  Spółka, na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 roku oraz za II kwartał 2024 roku.


   

   

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.