Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.

Raport bieżący nr 21/2023

Data sporządzenia: 2023-07-04

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 04 lipca 2023 roku od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.  z siedzibą w Warszawie działającego w imieniu:

 

− Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego wpisanego do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy pod numerem RFE 10 oraz

 

− NNLife Otwartego Funduszu Emerytalnego wpisanego do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy pod numerem RFE 3,

 

akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, zgłoszenia kandydatury Pana Rafała Markiewicza na członka Rady Nadzorczej, w związku ze zwołanym na dzień 12 lipca 2023 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki i punktem porządku obrad obejmującym zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

 

Emitent informuje, że kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki. Życiorys kandydata oraz złożone oświadczenie stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

 

Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.
pobierz plik PDF

Zgoda kandydata do Rady Nazdorczej OPONEO.PL S.A.
pobierz plik PDF

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.