Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji

Raport bieżący nr 17/2023

Data sporządzenia: 2023-06-12

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2023 z dnia 17 maja 2023 roku, informującego o uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, a także w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2023 z dnia 7 czerwca 2023 roku, informującego o przyjęciu przez Zarząd Spółki Regulaminu programu odkupu akcji własnych OPONEO.PL S.A., zawiadamia, iż w dniu 12 czerwca 2023 roku Zarząd podjął decyzję o zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Spółki (dalej: „Zaproszenie”), na poniższych warunkach:

1. Przedmiotem Zaproszenia jest 330.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę i zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLOPNPL00013, które stanowią ok. 2,37% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania ok. 2,37% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (dalej: „Akcje”).

2. Proponowana cena nabycia Akcji wynosi 45,00 zł za każdą Akcję.

3. Harmonogram Zaproszenia:

- Data publikacji Zaproszenia: 12 czerwca 2023 roku,

- Data rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 13 czerwca 2023 roku,

- Data zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 19 czerwca 2023 roku (do godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego),

- Przewidywana data przeniesienia własności akcji oraz rozliczenia transakcji: 22 czerwca 2023 roku

4. Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu Zaproszenia jest Trigon Dom Maklerski S.A. (dalej: „Dom Maklerski”).

 

 

Pełna treść Zaproszenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. W okresie przyjmowania ofert sprzedaży będzie ona dostępna również w punktach obsługi klientów oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.trigon.pl).

 

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji OPONEO.PL S.A.
pobierz plik PDF

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.