Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. na dzień 17 maja 2023 roku

Raport bieżący nr 9/2023

Data sporządzenia: 2023-04-19

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 

Zarząd Spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000275601, działając na podstawie § 20.2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., które odbędzie się w dniu 17 maja 2023 roku, o godz. 12:00 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.

 

Pełna treść ogłoszenia zawierająca m.in. precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania prawa głosu zawarta została w załączniku nr 1 niniejszego raportu. W załączniku nr 2 zawarto projekty uchwał na zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.

Ponadto w załączeniu do niniejszego raportu przedstawione zostały Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022, Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za 2022 rok oraz ocena załączonego sprawozdania o wynagrodzeniach przeprowadzana przez biegłego rewidenta.

W/w dokumenty wraz z pozostałą dokumentacją przedkładaną Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zostały umieszczone na korporacyjnej stronie internetowej OPONEO.PL S.A. pod adresem www.ir.oponeo.pl.

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA OPONEO.PL S.A. na dzień 17 maja 2023 roku
pobierz plik PDF

Projekty uchwał na ZWZA OPONEO.PL S.A. zwołane na dzień 17 maja 2023 roku
pobierz plik PDF

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022
pobierz plik PDF

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za 2022 rok
pobierz plik PDF

Ocena biegłego rewidenta Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za 2022 rok
pobierz plik PDF

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.