Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Rekomendacja Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w zakresie podziału zysku za 2022

Raport bieżący nr 8/2023

Data sporządzenia: 2023-04-19

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 19 kwietnia 2023 roku Rada Nadzorcza OPONEO.PL S.A. pozytywnie oceniła rekomendację Zarządu OPONEO.PL S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w kwocie 40 509 640,03 zł (słownie: czterdzieści milionów pięćset dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych 03/100) w następujący sposób:

  1. - kwotę w wysokości 19 272 092,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki dywidendy w kwocie 1,40 zł (słownie: jeden złoty 40/100) na jedną akcję,
  2. - pozostałą kwotę w wysokości 21 237 548,03 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych 03/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

 

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku OPONEO.PL S.A. za rok obrotowy 2022 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.

 

 

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.