Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Raport bieżący nr 1/2023

Data sporządzenia: 2023-01-04

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku.

 

1.     Raporty roczne:

-       Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2022 rok – 05 kwietnia 2023 roku,

-       Jednostkowy raport roczny OPONEO.PL S.A. za 2022 rok – 05 kwietnia 2023 roku.

2.     Skonsolidowany raport półroczny – 17 sierpnia 2023 roku.

  1. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową:

-       za I kwartał 2023 roku – 24 maja 2023 roku

-       za III kwartał 2023 roku – 08 listopada 2023 roku.

 

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim "Rozporządzenie", Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego, a skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu tego sprawozdania.

 

Spółka, na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku oraz za II kwartał 2023 roku.

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.