Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Informacja o zamiarze połączenia i przyjęcia planu połączenia OPONEO.PL S.A. ze spółką Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje spółka komandytowo-akcyjna

Raport bieżący nr 34/2022

Data sporządzenia: 2022-05-30

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 30 maja 2022 roku podjął decyzję o zamiarze połączenia Spółki, jako spółki przejmującej, ze swoją spółką zależną Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, KRS: 0000450813, jako spółką przejmowaną (dalej: „Spółka Przejmowana”).

W dniu 30 maja 2022 roku Spółka oraz Spółka Przejmowana podpisały uzgodniony na podstawie art. 517 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (dalej: "KSH") plan połączenia, którego treść wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji (łączenie przez przejęcie).

Mając na uwadze, że Spółka posiada 100% akcji Spółki Przejmowanej oraz jest jedynym komplementariuszem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez zmiany statutu Spółki i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki.

Spółki zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury Grupy Kapitałowej OPONEO.PL S.A.

 

Plan Połączenia
pobierz plik PDF

Projekt uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki Przejmującej ws. połączenia spółek
pobierz plik PDF

Projekt uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki Przejmowanej ws. połączenia spółek
pobierz plik PDF

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 kwietnia 2022 r.
pobierz plik PDF

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 kwietnia 2022 r.
pobierz plik PDF

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 kwietnia 2022 r.
pobierz plik PDF

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 kwietnia 2022 r.
pobierz plik PDF

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.