Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Podpisanie umowy inwestycyjnej w sprawie spółki VOSEDO S.A.

Raport bieżący nr 8/2022

Data sporządzenia: 2022-01-31

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 31 stycznia 2022 roku Spółka zawarła z ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „ESOTIQ”), PATRONADO LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze, Sławomirem Rybką oraz VOSEDO S.A. z siedzibą w Mikołowie (dalej: „VOSEDO”) warunkową umowę inwestycyjną w sprawie dokonania przez Spółkę inwestycji w VOSEDO, poprzez objęcie przez Spółkę nowych akcji w kapitale zakładowym VOSEDO.

 

Podstawowym przedmiotem działalności VOSEDO ma być prowadzenie multibrandowej platformy sprzedaży - sklepu internetowego VOSEDO, w którego ofercie znajdą się produkty wiodących marek bielizny damskiej i męskiej, odzieży domowej, strojów plażowych, kosmetyków oraz perfum.

 

Umowa zakłada objęcie przez Spółkę łącznie 5.157 (słownie: pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela, nowej emisji, w kapitale zakładowym VOSEDO, o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 515.700,00 zł (słownie: pięćset piętnaście tysięcy siedemset złotych), uprawniających do 5.157 (słownie: pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) głosów na walnym zgromadzeniu VOSEDO, za łączną cenę emisyjną 6.000.014,79 zł (słownie: sześć milionów czternaście złotych 79/100).

 

Po dokonaniu inwestycji Spółki w VOSEDO:

- Spółka będzie posiadała 5.157 (słownie: pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela VOSEDO, o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda, stanowiących 33% kapitału zakładowego VOSEDO;

- ESOTIQ wraz z pozostałymi podmiotami będą posiadały łącznie 10.470 (słownie: dziesięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela VOSEDO, o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda, stanowiących łącznie 67% kapitału zakładowego VOSEDO (w tym ESOTIQ będzie posiadał łącznie 5.157 (słownie: pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela VOSEDO stanowiących 33% kapitału zakładowego VOSEDO).

 

Ponadto jednym z założeń inwestorów VOSEDO jest doprowadzenie do wprowadzenia i dopuszczenia akcji VOSEDO do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w perspektywie ok. 5 lat od daty rozpoczęcia działalności przez VOSEDO.

 

Realizacja umowy inwestycyjnej w zakresie obejmowania akcji VOSEDO przez Spółkę nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji.

 

Grupa OPONEO.PL z siedzibą w Bydgoszczy jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w trzynastu krajach Europy. Jej skonsolidowane roczne przychody za 2020 rok wyniosły 1.063 mln zł. Spółka OPONEO.PL S.A. jest notowana na GPW od 2007 roku. Planowana transakcja objęcia akcji w spółce VOSEDO wpisuje się w strategię OPONEO.PL S.A., mającą na celu dywersyfikację biznesu w oparciu o nowe projekty e-commerce’owe i rynki produktowe.

 

Notowana na rynku regulowanym GPW spółka ESOTIQ, do której należą marki własne Esotiq i Henderson, od wielu lat jest liderem w projektowaniu oraz sprzedaży bielizny. Atutem ESOTIQ jest zdywersyfikowana sieć sprzedaży, na którą składają się salony własne, sklepy franczyzowe, multibrandowe punkty sprzedaży, sklepy internetowe oraz sprzedaż hurtowa. ESOTIQ prowadzi sprzedaż w kraju oraz za granicą. Skonsolidowane roczne przychody ESOTIQ za 2020 rok wyniosły ponad 173 mln zł.

 

Synergiczne zaangażowanie wiedzy, umiejętności i doświadczenia oraz zaufanie klientów zdobyte przez partnerów inwestycyjnych VOSEDO w wieloletniej działalności e-commerce są solidną podstawą do stworzenia sklepu on-line o silnej pozycji konkurencyjnej na polskim i europejskim rynku. Zgodnie z założeniami sklep internetowy Vosedo.com rozpocznie działalność na przełomie I i II kwartału bieżącego roku

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.