Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Raport bieżący nr 4/2022

Data sporządzenia: 2022-01-20

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku.

 

1. Raporty roczne:

-   Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2021 rok – 06 kwietnia 2022 roku,

-   Jednostkowy raport roczny OPONEO.PL S.A. za 2021 rok – 06 kwietnia 2022 roku.

2. Skonsolidowany raport półroczny – 18 sierpnia 2022 roku.

3. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową:

-   za I kwartał 2022 roku – 24 maja 2022 roku,

-   za III kwartał 2022 roku – 09 listopada 2022 roku.

 

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim "Rozporządzenie", Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego, a skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu tego sprawozdania.

 

Spółka, na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku oraz za II kwartał 2022 roku.

 

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.