16 milionów opon na świecie

pochodzi z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 35 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej

Raport bieżący nr 31/2020

Data sporządzenia: 2020-12-29

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 29 grudnia 2020 roku wpłynęło do Emitenta oświadczenie o rezygnacji Pana Pawła Sznajdera z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 29 grudnia 2020 roku.

Rezygnacja została uzasadniona nabyciem przez OPONEO.PL S.A. 10.000.000 akcji Rotopino.pl S.A. stanowiących 100% kapitału zakładowego  i wynikającym z tego faktu prawnym zakazem łączenia funkcji Prezesa Zarządu Rotopino.pl S.A. z członkostwem w Radzie Nadzorczej OPONEO.PL S.A.

Emitent informuje, iż podejmie niezbędne czynności celem uzupełnienia składu organu nadzorczego Spółki.

 

 

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.