16 milionów opon na świecie

pochodzi z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 35 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Zawarcie umowy przenoszącej własność akcji Rotopino.pl S.A. pomiędzy spółkami TIM S.A. oraz OPONEO.PL S.A.

Raport bieżący nr 30/2020

Data sporządzenia: 2020-12-29

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku oraz 29/2020 z dnia 24 grudnia 2020 roku informuje, że w dniu 29 grudnia 2020 roku zawarta została pomiędzy spółkami TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy umowa przenosząca własność 10.000.000 (słownie: dziesięciu milionów) akcji na okaziciela Rotopino.pl S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), które to akcje stanowią 100% kapitału zakładowego spółki Rotopino.pl, za cenę 35 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych).  

W wyniku powyższego w dniu 29 grudnia 2020 roku  OPONEO.PL S.A. stała się właścicielem 100% akcji Rotopino.pl S.A.

 

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.