16 milionów opon na świecie

pochodzi z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 35 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Spełnienie się warunku zawieszającego ustalonego w umowie sprzedaży akcji Rotopino.pl S.A. pomiędzy spółkami TIM S.A. oraz OPONEO.PL S.A.

Raport bieżący nr 29/2020

Data sporządzenia: 2020-12-24

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku, informuje, że w dniu 24 grudnia 20202 roku powziął informację o wydaniu w dniu 23 grudnia 2020 roku decyzji nr DKK-244/2020 przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na mocy której Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy kontroli nad Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.
 
W związku z powyższym Spółka informuje o spełnieniu się warunku zawieszającego z umowy z dnia  26 listopada 2020 roku o sprzedaży akcji Rotopino.pl .S.A. z siedzibą w Bydgoszczy pomiędzy spółkami TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.
 
Umowa przenosząca własność akcji Rotopino.pl S.A. zostanie zawarta pomiędzy spółkami w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych od dnia wydania zgody przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 
Informacja o zawarciu w/w umowy zostanie przekazana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej zawarciu.
zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.