16 milionów opon na świecie

pochodzi z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 35 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży akcji Rotopino.pl .S.A. pomiędzy spółkami TIM S.A. oraz OPONEO.PL S.A.

Raport bieżący nr 26/2020

Data sporządzenia: 2020-11-27

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 26 listopada 2020 roku została podpisana warunkowa umowa sprzedaży akcji Rotopino.pl .S.A. (dalej: Umowa) z siedzibą w Bydgoszczy pomiędzy spółkami:

  • - TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz
  • - OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

Umowa zakłada sprzedaż przez spółkę TIM S.A. na rzecz OPONEO.PL S.A. 10.000.000 (słownie: dziesięciu milionów) akcji na okaziciela w kapitale zakładowym Rotopino.pl S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), które to stanowią 100% kapitału zakładowego spółki Rotopino.pl, za cenę 35 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych). Warunkiem wykonania umowy i nabycia akcji przez OPONEO.PL S.A. jest konieczność uzyskania bezwarunkowej i ostatecznej zgody Prezesa UOKIK na dokonanie koncentracji. Umowa przenosząca własność akcji Rotopino.pl S.A. zostanie zawarta pomiędzy spółkami w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych od dnia spełnienia się w/w warunku zawieszającego, przy czym maksymalny termin jego spełnienia się wyznaczony został na 31 marca 2021 roku.

Grupa OPONEO.PL z siedzibą w Bydgoszczy, jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w trzynastu krajach Europy. Jej skonsolidowane roczne przychody za 2019 rok wyniosły 962 mln zł. Spółka jest notowana na GPW od 2007 roku. Planowa transakcja zakupu akcji Rotopino.pl S.A. wpisuje się w strategię OPONEO.PL S.A. mającą na celu dywersyfikację biznesu o nowe projekty e-commercowe.

Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy jest spółką funkcjonującą na rynku krajowym i zagranicznym, której podstawową działalnością jest internetowa sprzedaż narzędzi i elektronarzędzi. Do spółki należy kilkanaście sklepów internetowych m.in. narzedzia.pl i rotopino.pl. Dynamiczny rozwój firmy na przestrzeni ostatnich lat umożliwił jej zajęcie pozycji lidera na rynku krajowym. Spółka wygenerowała w roku 2019 przychód na poziomie 65,5 mln zł.

 

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.