16 milionów opon na świecie

pochodzi z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 35 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Skonsolidowany raport roczny za rok 2018

Raport okresowy nr 2/2018

Data sporządzenia: 2019-03-28

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Treść raportu

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPONEO.PL na dzień 31 grudnia 2018 roku
pobierz plik PDF

Sprawozdanie Zarządu OPONEO.PL S.A. z Działalności za rok 2018
pobierz plik PDF

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za okres 01.01.2018 - 31.12.2018
pobierz plik PDF

Oświadczenie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A w sprawie Komitetu Audytu
pobierz plik PDF

Ocena Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. dotycząca sprawozdań za 2018 rok
pobierz plik PDF

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.