Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2014 - korekta wartości środków z tytułu dywidendy

Raport bieżący nr 16K/2015

Data sporządzenia: 2015-07-06

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

W związku z prowadzonym przez Spółkę skupem akcji własnych Zarząd OPONEO.PL S.A. dokonuje korekty wartości świadczenia z tytułu dywidendy podanej w raporcie  nr 16/2015 z dnia 17 czerwca 2015 roku.

Na dzień ustalenia prawa do dywidendy tj. 03 lipca 2015 roku OPONEO.PL S.A. była w posiadaniu 1 173 026  akcji, w związku z czym wartość środków  na wypłatę dywidendy wynosi 638.148,70 zł (słownie: sześćset trzydzieści osiem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych 70/100), a nie jak podano w raporcie opublikowanym 17 czerwca 2015 roku 638.328,15 zł (słownie: sześćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych 15/100).

Pozostała treść raportu nr 16/2015 nie ulega zmianie.

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.