16 milionów opon na świecie

pochodzi z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 35 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Raport bieżący nr 12/2016

Data sporządzenia: 2016-03-22

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 21 marca 2016 roku OPONEO.PL S.A. ("Sprzedający”) podpisała z Aspencore LLC. z siedzibą w USA ("Kupujący") umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa działającej pod nazwą Elektroda.pl. Sprzedawane przedsiębiorstwo składa się ze zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia portalu internetowego udostępniającego informacje z dziedziny elektroniki oraz forum dyskusyjnego, w tym w szczególności z:

a)    strony internetowej www.elektroda.pl,

b)    kont na portalach społecznościowych,

c)    wartości niematerialnych i prawnych,

d)    aktywów materialnych,

e)    praw i obowiązków wynikających z umów;

f)     pracowników.

 

Cena sprzedaży określona w w/w umowie wynosi  4 200 000 USD (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy dolarów amerykańskich). Część ceny w wysokości 3 450 000 USD (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich) będzie płatna w ciągu 15 dni roboczych od podpisania w/w umowy, a pozostała część ceny w wysokości 750 000 USD (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich) po 16 miesiącach od podpisania w/w umowy. Zgodnie z umową wszelkie prawa do zorganizowanej części przedsiębiorstwa przechodzą na Kupującego z chwilą zapłaty kwoty 3 450 000 USD (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich).   

 

Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi i nadzorującymi OPONEO.PL S.A. a Kupującym nie istnieją żadne powiązania.

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.