12 milionów opon na świecie

pochodzi z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 35 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Akcjonariat

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o akcje nowej emisji w dniu 22 lipca 2011 roku kapitał akcyjny OPONEO.PL S.A. wynosi 13 936 000 zł. Dzieli się na 8.676.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz 1.260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 każda.

Struktura akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki

Akcjonariusz Ilość akcji Ilość głosów % kapitału zakładowego % głosów na WZA Data aktualizacji
Ryszard Zawieruszyński 3 283 097 3 283 097 23,56 23,56 2016-12-21
Dariusz Topolewski 3 001 592 3 001 592 21,54 21,54 2018-11-22
Rockbridge TFI S.A. 2 108 503 2 108 503 15,13 15,13 2018-12-14
Generali PTE S.A. 1 282 645 1 282 645 9,20 9,20 2018-09-07
AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny 1 155 000 1 155 000 8,29 8,29 2016-06-20

Stan posiadania akcji lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące

Akcjonariusz Ilość akcji Ilość głosów % kapitału zakładowego % głosów na WZA Data aktualizacji
Dariusz Topolewski 3 001 592 3 001 592 21,54 21,54 2018-11-22
Wojciech Topolewski 61 411 61 411 0,44 0,44 2018-03-29
Michał Butkiewicz 17 093 17 093 0,12 0,12 2015-01-27
zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.