Millions tyres from OPONEO

travel around the world

OPONEO’s modern logistics centre allows to send daily

even up 45.000 tyres to individual customers

OPONEO operates on own solution

in the area of IT department

Shareholding

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o akcje nowej emisji w dniu 22 lipca 2011 roku kapitał akcyjny OPONEO.PL S.A. wynosi 13 936 000 zł. Dzieli się na 8.676.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz 1.260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 każda.

List of shareholders holding at least 5 % in the total number of votes of the Company.

Shareholder Number of shares Number of votes % of capital % of votes on the General Shareholders Meeting Date
OPONEO.PL S.A. 2 700 220 2 700 220 19,38 19,38 2023-11-08
Topolewscy Corvus Albus Fundacja Rodzinna 2 200 000 2 200 000 15,79 15,79 2024-02-12
Zawieruszyński Fundacja Rodzinna 2 186 247 2 186 247 15,69 15,69 2024-02-12
Generali PTE 1 519 948 1 519 948 10,91 10,91 2023-11-07
Dariusz Topolewski 701 592 701 592 5,03 5,03 2024-02-12

Holding of shares and rights to them by members of the Supervisory Board and the Management Board.

Shareholder Number of shares Number of votes % of capital % of votes on the General Shareholders Meeting Date
Dariusz Topolewski 701 592 701 592 5,03 5,03 2024-02-12
Wojciech Topolewski 59 780 59 780 0,43 0,43 2019-05-24
Michał Butkiewicz 17 093 17 093 0,12 0,12 2015-01-27
zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.