16 millions tyres from OPONEO

travel around the world

OPONEO’s modern logistics centre allows to send daily

even up 35.000 tyres to individual customers

OPONEO operates on own solution

in the area of IT department

Shareholding

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o akcje nowej emisji w dniu 22 lipca 2011 roku kapitał akcyjny OPONEO.PL S.A. wynosi 13 936 000 zł. Dzieli się na 8.676.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz 1.260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 każda.

List of shareholders holding at least 5 % in the total number of votes of the Company.

Shareholder Number of shares Number of votes % of capital % of votes on the General Shareholders Meeting Date
Ryszard Zawieruszyński 3 531 200 3 531 200 25,33 25,33 2020-04-24
Dariusz Topolewski 3 001 592 3 001 592 21,54 21,54 2018-11-22
Rockbridge TFI S.A. 1 381 891 1 381 891 9,92 9,92 2020-04-07
Generali PTE S.A. 1 282 645 1 282 645 9,20 9,20 2018-09-07
AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny 1 155 000 1 155 000 8,29 8,29 2016-06-20

Holding of shares and rights to them by members of the Supervisory Board and the Management Board.

Shareholder Number of shares Number of votes % of capital % of votes on the General Shareholders Meeting Date
Dariusz Topolewski 3 001 592 3 001 592 21,54 21,54 2018-11-22
Wojciech Topolewski 59 780 59 780 0,43 0,43 2019-05-24
Michał Butkiewicz 17 093 17 093 0,12 0,12 2015-01-27
zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.