ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl Raporty bieżące i okresowe w serwisie ir.oponeo.pl ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl/gfx/logo.png http://www.ir.oponeo.pl 140 30 pl oponeo.pl Sun, 26 Mar 2023 20:01:22 +0200 5 Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w lutym 2023 roku – korekta raportu http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2841/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-lutym-2023-roku---korekta-raportu.html Mon, 06 Mar 2023 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w związku z przekazaniem raportu bieżącego nr 05/2023 w dniu 06 marca 2023 roku wskazuje, iż w treści raportu w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej podano błędnie datę „listopad 2021 roku” zamiast „luty 2022 roku”.

 

Prawidłowa treść raportu brzmi następująco:

 

„Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w lutym 2023 roku wynosi 56 194 tys. zł, co oznacza wzrost o 16% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w lutym 2022 roku (48 359 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 28 lutego 2023 roku ukształtowały się na poziomie 110 814 tys. zł, co stanowi 8% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 102 877 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w lutym 2023 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.”

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2841/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-lutym-2023-roku---korekta-raportu.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w lutym 2023 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2840/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-lutym-2023-roku.html Mon, 06 Mar 2023 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w lutym 2023 roku wynosi 56 194 tys. zł, co oznacza wzrost o 16% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w listopadzie 2021 roku (48 359 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 28 lutego 2023 roku ukształtowały się na poziomie 110 814 tys. zł, co stanowi 8% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 102 877 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w lutym 2023 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2840/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-lutym-2023-roku.html
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 15% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2839/zawiadomienie-o-przekroczeniu-progu-15--w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-oponeopl-sa-z-siedziba-w-bydgoszczy.html Mon, 06 Feb 2023 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A.  z siedzibą w  Bydgoszczy informuje, że w dniu 06 lutego 2023 roku otrzymał od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.  z  siedzibą w Warszawie (Towarzystwo) zawiadomienie o przekroczeniu przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo progu 15% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w wyniku przejęcia zarządzania funduszami NNLife OFE i NNLife DFE przez Towarzystwo.

 

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 15% - Generali PTE
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2839/zawiadomienie-o-przekroczeniu-progu-15--w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-oponeopl-sa-z-siedziba-w-bydgoszczy.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w styczniu 2023 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2838/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-styczniu-2023-roku .html Mon, 06 Feb 2023 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w styczniu 2023 roku wynosi 54  621 tys. zł, co oznacza wzrost o 0,2% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w styczniu 2022 roku (54 518 tys. zł).
 
Przychody uzyskane w styczniu 2023 roku są wynikiem systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.
]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2838/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-styczniu-2023-roku .html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w grudniu 2022 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2837/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-grudniu-2022-roku.html Thu, 05 Jan 2023 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w grudniu 2022 roku wynosi 133 902 tys. zł, co oznacza spadek o 11% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w grudniu 2021 roku (150 882 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku ukształtowały się na poziomie 1 407 553 tys. zł, co stanowi 12% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 1 260 773 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w grudniu 2022 roku był spadek liczby zamówień wynikający głównie z odmiennej struktury czasowej sezonu sprzedaży opon zimowych w stosunku do roku ubiegłego. W roku 2022 szczytowa sprzedaż opon zimowych skumulowała się w listopadzie.

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2837/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-grudniu-2022-roku.html
Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2836/terminy-publikacji-raportow-okresowych-w-2023-roku.html Wed, 04 Jan 2023 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku.

 

1.     Raporty roczne:

-       Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2022 rok – 05 kwietnia 2023 roku,

-       Jednostkowy raport roczny OPONEO.PL S.A. za 2022 rok – 05 kwietnia 2023 roku.

2.     Skonsolidowany raport półroczny – 17 sierpnia 2023 roku.

  1. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową:

-       za I kwartał 2023 roku – 24 maja 2023 roku

-       za III kwartał 2023 roku – 08 listopada 2023 roku.

 

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim "Rozporządzenie", Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego, a skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu tego sprawozdania.

 

Spółka, na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku oraz za II kwartał 2023 roku.

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2836/terminy-publikacji-raportow-okresowych-w-2023-roku.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w listopadzie 2022 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2835/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-listopadzie-2022-roku.html Mon, 05 Dec 2022 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w listopadzie 2022 roku wynosi 299 538 tys. zł, co oznacza wzrost o 21% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w listopadzie 2021 roku (248 131 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 30 listopada 2022 roku ukształtowały się na poziomie 1 273 651 tys. zł, co stanowi 15% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 1 109 891 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w listopadzie 2022 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2835/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-listopadzie-2022-roku.html
Informacja o porozumieniu w sprawie rozwiązania umowy inwestycyjnej w sprawie spółki VOSEDO S.A. http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2834/informacja-o-porozumieniu-w-sprawie-rozwiazania-umowy-inwestycyjnej-w-sprawie-spolki-vosedo-sa.html Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 01 grudnia 2022 roku Spółka zawarła z ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „ESOTIQ”), PATRONADO LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze, Sławomirem Rybką oraz VOSEDO S.A. z siedzibą w Mikołowie (dalej: „VOSEDO”) porozumienie o zgodnym rozwiązaniu umowy inwestycyjnej w sprawie spółki VOSEDO S.A., o której zawarciu Zarząd Spółki zawiadomił w raporcie bieżącym nr 8/2022 w dniu 31 stycznia 2022 roku.

Projekt prowadzenia multibrandowej platformy sprzedaży – sklepu internetowego vosedo.com będzie realizowany samodzielnie przez spółkę ESOTIQ.

Na podstawie rozwiązanej umowy inwestycyjnej Spółka nie objęła żadnych akcji w kapitale zakładowym VOSEDO.

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2834/informacja-o-porozumieniu-w-sprawie-rozwiazania-umowy-inwestycyjnej-w-sprawie-spolki-vosedo-sa.html
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2833/zawiadomienie-o-zmianie-udzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-oponeopl-sa-z-siedziba-w-bydgoszczy-.html Mon, 14 Nov 2022 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje, otrzymane z opóźnieniem przez Zarząd, zawiadomienie od Norges Bank (Banku Centralnego Norwegii) o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki OPONEO.PL S.A.

 

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

Zawiadomienie - Norges Bank
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2833/zawiadomienie-o-zmianie-udzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-oponeopl-sa-z-siedziba-w-bydgoszczy-.html
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2832/rozszerzony-skonsolidowany-raport-kwartalny-za-iii-kwartal-2022-roku .html Wed, 09 Nov 2022 00:00:00 +0200 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2832/rozszerzony-skonsolidowany-raport-kwartalny-za-iii-kwartal-2022-roku .html