ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl Raporty bieżące i okresowe w serwisie ir.oponeo.pl ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl/gfx/logo.png http://www.ir.oponeo.pl 140 30 pl oponeo.pl Thu, 01 Dec 2022 23:52:24 +0200 5 Informacja o porozumieniu w sprawie rozwiązania umowy inwestycyjnej w sprawie spółki VOSEDO S.A. http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2834/informacja-o-porozumieniu-w-sprawie-rozwiazania-umowy-inwestycyjnej-w-sprawie-spolki-vosedo-sa.html Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 01 grudnia 2022 roku Spółka zawarła z ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „ESOTIQ”), PATRONADO LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze, Sławomirem Rybką oraz VOSEDO S.A. z siedzibą w Mikołowie (dalej: „VOSEDO”) porozumienie o zgodnym rozwiązaniu umowy inwestycyjnej w sprawie spółki VOSEDO S.A., o której zawarciu Zarząd Spółki zawiadomił w raporcie bieżącym nr 8/2022 w dniu 31 stycznia 2022 roku.

Projekt prowadzenia multibrandowej platformy sprzedaży – sklepu internetowego vosedo.com będzie realizowany samodzielnie przez spółkę ESOTIQ.

Na podstawie rozwiązanej umowy inwestycyjnej Spółka nie objęła żadnych akcji w kapitale zakładowym VOSEDO.

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2834/informacja-o-porozumieniu-w-sprawie-rozwiazania-umowy-inwestycyjnej-w-sprawie-spolki-vosedo-sa.html
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2833/zawiadomienie-o-zmianie-udzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-oponeopl-sa-z-siedziba-w-bydgoszczy-.html Mon, 14 Nov 2022 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje, otrzymane z opóźnieniem przez Zarząd, zawiadomienie od Norges Bank (Banku Centralnego Norwegii) o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki OPONEO.PL S.A.

 

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

Zawiadomienie - Norges Bank
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2833/zawiadomienie-o-zmianie-udzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-oponeopl-sa-z-siedziba-w-bydgoszczy-.html
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2832/rozszerzony-skonsolidowany-raport-kwartalny-za-iii-kwartal-2022-roku .html Wed, 09 Nov 2022 00:00:00 +0200 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2832/rozszerzony-skonsolidowany-raport-kwartalny-za-iii-kwartal-2022-roku .html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w październiku 2022 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2831/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-pazdzierniku-2022-roku.html Mon, 07 Nov 2022 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w październiku 2022 roku wynosi  

189 088 tys. zł, co oznacza wzrost o 3% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w październiku 2021 roku (182 940 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 31 października 2022 roku ukształtowały się na poziomie 974 113 tys. zł, co stanowi 13% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 861 760 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w październiku 2022 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

 

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2831/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-pazdzierniku-2022-roku.html
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2830/zawiadomienie-o-przekroczeniu-progu-5--w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-oponeopl-sa-z-siedziba-w-bydgoszczy.html Thu, 27 Oct 2022 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że w dniu 27 października 2022 roku otrzymał od TFI Allianz Polska S.A., działającego w imieniu i na rzecz funduszy:

- Allianz Duo FIO,

-  Allianz FIO,

-  Allianz Inwestycje SFIO,

-  Allianz Plan Emerytalny SFIO,

-  Allianz SFIO PPK,

-  Bezpieczna Jesień SFIO,

zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki OPONEO.PL S.A.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% - TFI Allianz Polska S.A.
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2830/zawiadomienie-o-przekroczeniu-progu-5--w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-oponeopl-sa-z-siedziba-w-bydgoszczy.html
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2829/zawiadomienie-o-zmianie-udzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-oponeopl-sa-z-siedziba-w-bydgoszczy-.html Wed, 26 Oct 2022 00:00:00 +0200  

Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że w dniu 26 października 2022 roku otrzymał od Norges Bank (Banku Centralnego Norwegii) zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki OPONEO.PL S.A.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

Zawiadomienie - Norges Bank
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2829/zawiadomienie-o-zmianie-udzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-oponeopl-sa-z-siedziba-w-bydgoszczy-.html
Rejestracja przez Sąd rejestrowy połączenia spółek OPONEO.PL S.A. i OPONEO BRANDHOUSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje spółka komandytowo-akcyjna http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2827/rejestracja-przez-sad-rejestrowy-polaczenia-spolek-oponeopl-sa-i-oponeo-brandhouse-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-inwestycje-spolka-komandytowo-akcyjna.html Thu, 13 Oct 2022 00:00:00 +0200 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2022 oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 08 września 2022 roku Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż powziął w dniu 13 października 2022 roku informację o dokonaniu wpisu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 października 2022 roku, połączenia spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ze spółką OPONEO BRANDHOUSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy.

 

Połączenie nastąpiło na podstawie Planu połączenia spółek z dnia 30 maja 2022 roku poprzez przeniesienie całego majątku spółki pod firmą OPONEO BRANDHOUSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy na spółkę pod firmą OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w drodze sukcesji uniwersalnej.

 

Z dniem połączenia spółek, OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy jako spółka przejmująca wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki spółki OPONEO BRANDHOUSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy jako spółki przejmowanej, która to została rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania połączenia spółek w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2827/rejestracja-przez-sad-rejestrowy-polaczenia-spolek-oponeopl-sa-i-oponeo-brandhouse-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-inwestycje-spolka-komandytowo-akcyjna.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte we wrześniu 2022 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2826/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-we-wrzesniu-2022-roku.html Wed, 05 Oct 2022 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę we wrześniu 2022 roku wynosi  108 774 tys. zł, co oznacza wzrost o 48% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych we wrześniu 2021 roku (73 522 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 30 września 2022 roku ukształtowały się na poziomie 785 025 tys. zł, co stanowi 16% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 678 820 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych we wrześniu 2022 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2826/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-we-wrzesniu-2022-roku.html
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. w dniu 8 września 2022 roku. http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2825/akcjonariusze-posiadajacy-co-najmniej-5-proc-liczby-glosow-na-nadzwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-oponeopl-sa-w-dniu-8-wrzesnia-2022-roku.html Mon, 12 Sep 2022 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., które odbyło się w dniu 08 września 2022 roku.

 

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 proc. liczby głosów na NWZA OPONEO.PL S.A. w dniu 08 września 2022 roku
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2825/akcjonariusze-posiadajacy-co-najmniej-5-proc-liczby-glosow-na-nadzwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-oponeopl-sa-w-dniu-8-wrzesnia-2022-roku.html
Uchwały będące przedmiotem głosowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. w dniu 08 września 2022 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2824/uchwaly-bedace-przedmiotem-glosowania-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-oponeopl-sa-w-dniu-08-wrzesnia-2022-roku.html Thu, 08 Sep 2022 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości uchwały będące przedmiotem głosowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 8 września 2022 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

 

Uchwały powzięte na NWZA OPONEO.PL S.A. w dniu 08.09.2022 roku
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2824/uchwaly-bedace-przedmiotem-glosowania-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-oponeopl-sa-w-dniu-08-wrzesnia-2022-roku.html