ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl Raporty bieżące i okresowe w serwisie ir.oponeo.pl ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl/gfx/logo.png http://www.ir.oponeo.pl 140 30 pl oponeo.pl Sun, 10 Dec 2023 18:43:49 +0200 5 Decyzja Zarządu OPONEO.PL S.A. o zaprzestaniu publikacji informacji o miesięcznych szacunkowych przychodach Spółki http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2891/decyzja-zarzadu-oponeopl-sa-o-zaprzestaniu-publikacji-informacji-o-miesiecznych-szacunkowych-przychodach-spolki.html Wed, 06 Dec 2023 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) informuje, iż podjął decyzję o zaprzestaniu publikacji informacji o szacunkowych miesięcznych przychodach Spółki.

Decyzja o zaprzestaniu publikacji jest wynikiem dokonanej przez Zarząd analizy zasadności przekazywania do publicznej wiadomości wstępnych, niezaudytowanych informacji w okresach miesięcznych.

Wszelkie istotne informacje na temat działalności oraz wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Zarząd OPONEO.PL S.A. będzie przekazywał Akcjonariuszom poprzez publikację raportów bieżących i okresowych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2891/decyzja-zarzadu-oponeopl-sa-o-zaprzestaniu-publikacji-informacji-o-miesiecznych-szacunkowych-przychodach-spolki.html
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2890/rozszerzony-skonsolidowany-raport-kwartalny-za-iii-kwartal-2023-roku.html Wed, 08 Nov 2023 00:00:00 +0200 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2890/rozszerzony-skonsolidowany-raport-kwartalny-za-iii-kwartal-2023-roku.html
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy poniżej progu 5% http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2889/zawiadomienie-o-zmianie-udzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-oponeopl-sa-z-siedziba-w-bydgoszczy-ponizej-progu-5-.html Wed, 08 Nov 2023 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 07 listopada 2023 roku otrzymał od Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie reprezentujące Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 5%.

 

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

Zawiadomienie - AEGON - OPONEO.PL S.A. 07.11.2023
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2889/zawiadomienie-o-zmianie-udzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-oponeopl-sa-z-siedziba-w-bydgoszczy-ponizej-progu-5-.html
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy powyżej progu 15% http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2888/zawiadomienie-o-zmianie-udzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-oponeopl-sa-z-siedziba-w-bydgoszczy-powyzej-progu-15-.html Wed, 08 Nov 2023 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) niniejszym przekazuje treść zawiadomienia Spółki z dnia 08 listopada 2023 roku o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. powyżej progu 15%.

 

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

Zawiadomienie - OPONEO.PL S.A. 08.11.2023
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2888/zawiadomienie-o-zmianie-udzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-oponeopl-sa-z-siedziba-w-bydgoszczy-powyzej-progu-15-.html
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy poniżej progu 15% http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2887/zawiadomienie-o-zmianie-udzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-oponeopl-sa-z-siedziba-w-bydgoszczy-ponizej-progu-15-.html Tue, 07 Nov 2023 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 07 listopada 2023 roku otrzymał od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie zarządzające Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym i Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (zwane łącznie „Funduszami”) zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 15% przez Fundusze.

 

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.


 

 

Zawiadomienie - Generali PTE 07.11.2023
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2887/zawiadomienie-o-zmianie-udzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-oponeopl-sa-z-siedziba-w-bydgoszczy-ponizej-progu-15-.html
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy poniżej progu 5% http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2886/zawiadomienie-o-zmianie-udzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-oponeopl-sa-z-siedziba-w-bydgoszczy-ponizej-progu-5-.html Tue, 07 Nov 2023 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 07 listopada 2023 roku otrzymał od TFI Allianz Polska S.A. działające w imieniu i na rzecz funduszy:

  • Allianz Duo FIO,
  • Allianz FIO,
  • Allianz Inwestycje SFIO,
  • Allianz Plan Emerytalny SFIO,
  • Allianz Premium FIZ,
  • Allianz SFIO PPK,
  • Bezpieczna Jesień SFIO,

zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki poniżej progu 5%.

 

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.


 

 

Zawiadomienie - TFI Allianz 07.11.2023
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2886/zawiadomienie-o-zmianie-udzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-oponeopl-sa-z-siedziba-w-bydgoszczy-ponizej-progu-5-.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w październiku 2023 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2885/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-pazdzierniku-2023-roku-.html Mon, 06 Nov 2023 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w październiku 2023 roku wynosi 265 772 tys. zł, co oznacza wzrost o 41% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w październiku 2022 roku (189  088 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 31 października 2023 roku ukształtowały się na poziomie 1 092 421 tys. zł, co stanowi 12% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 974 113 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w październiku 2023 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2885/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-pazdzierniku-2023-roku-.html
Zakończenie skupu akcji własnych Spółki http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2884/zakonczenie-skupu-akcji-wlasnych-spolki.html Mon, 06 Nov 2023 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu 42/2023 z dnia 31 października 2023 roku niniejszym przedstawia podsumowanie przeprowadzonego przez Spółkę w dniach 23-30 października 2023 roku skupu akcji własnych ("Skup”).

 

W wykonaniu Skupu Spółka nabyła 2 200 000 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) akcji własnych, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty), zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW pod kodem ISIN: PLOPNPL00013 („Akcje Własne”).

 

Akcje Własne zostały nabyte po jednolitej cenie 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych 00/100) za jedną Akcję Własną tj. za łączną cenę 88.000.000 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów złotych). Łączna wartość nominalna Akcji Własnych wynosi 2.200.000 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych).

 

Nabyte przez Spółkę Akcje Własne stanowią 15,79 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Stosownie do art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie będzie wykonywała praw udziałowych z Akcji Własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

 

Zawarcie i rozliczenie transakcji nabycia Akcji Własnych nastąpiło dnia 06 listopada 2023 roku.

Transakcja nabycia Akcji Własnych nastąpiła poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie.

 

W ramach Skupu złożono oferty sprzedaży obejmujące łącznie 2 391 135 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści pięć) akcji Spółki. W związku z tym, że łączna liczba akcji Spółki zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach Skupu, przekroczyła łączną liczbę akcji, jaką Spółka zamierzała nabyć, Spółka dokonała proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży akcji Spółki, przy zastosowaniu zasad redukcji opisanych w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wyniosła 8%.

 

Spółka posiada ponadto 500 220 akcji własnych nabytych w ramach poprzednich skupów akcji własnych.


 

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2884/zakonczenie-skupu-akcji-wlasnych-spolki.html
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. w dniu 31 października 2023 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2883/akcjonariusze-posiadajacy-co-najmniej-5-proc-liczby-glosow-na-nadzwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-oponeopl-sa-w-dniu-31-pazdziernika-2023-roku.html Tue, 31 Oct 2023 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., które odbyło się w dniu 31 października 2023 roku.

 

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 proc. liczby głosów na NWZA OPONEO.PL S.A. w dniu 31 października 2023 roku
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2883/akcjonariusze-posiadajacy-co-najmniej-5-proc-liczby-glosow-na-nadzwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-oponeopl-sa-w-dniu-31-pazdziernika-2023-roku.html
Zakończenie przyjmowania ofert w ramach skupu akcji własnych Spółki oraz planowany termin rozliczenia transakcji i nabycia akcji własnych Spółki http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2882/zakonczenie-przyjmowania-ofert-w-ramach-skupu-akcji-wlasnych-spolki-oraz-planowany-termin-rozliczenia-transakcji-i-nabycia-akcji-wlasnych-spolki .html Tue, 31 Oct 2023 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu 39/2023 z dnia 20 października 2023 roku niniejszym przedstawia podsumowanie przeprowadzonego w dniach 23-30 października 2023 roku przyjmowania ofert zbycia akcji Spółki w ramach skupu akcji własnych ("Skup”).

 

W związku z realizacją Skupu nabytych zostanie łącznie 2 200 000 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW pod kodem ISIN: PLOPNPL00013 („Akcje Własne”).

 

Akcje Własne zostaną nabyte po jednolitej cenie 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych 00/100) za jedną Akcję Własną tj. za łączną cenę 88.000.000 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów). Łączna wartość nominalna Akcji Własnych wynosi 2.200.000 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy).

Akcje Własne, które zostaną nabyte w wyniku rozliczenia Skupu stanowią 15,79 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 15,79% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Stosownie do art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie będzie wykonywała praw udziałowych z Akcji Własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

 

Zawarcie i rozliczenie transakcji nabycia Akcji Własnych jest przewidywane na dzień 06 listopada 2023 roku. Transakcja nabycia Akcji Własnych zostanie zawarta poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie.

 

W ramach Skupu złożono oferty sprzedaży obejmujące łącznie 2 391 135 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści pięć) akcji Spółki. W związku z tym, że łączna liczba akcji Spółki zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach Skupu, przekroczyła łączną liczbę akcji, jaką Spółka zamierzała nabyć, Spółka dokonała proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży akcji Spółki, przy zastosowaniu zasad redukcji opisanych w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wyniosła 8%.

 

Spółka posiada obecnie 500 220 akcji własnych nabytych w ramach poprzednich skupów akcji własnych.

 


 

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2882/zakonczenie-przyjmowania-ofert-w-ramach-skupu-akcji-wlasnych-spolki-oraz-planowany-termin-rozliczenia-transakcji-i-nabycia-akcji-wlasnych-spolki .html