ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl Raporty bieżące i okresowe w serwisie ir.oponeo.pl ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl/gfx/logo.png http://www.ir.oponeo.pl 140 30 pl oponeo.pl Mon, 30 Nov 2020 17:42:34 +0200 5 Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży akcji Rotopino.pl .S.A. pomiędzy spółkami TIM S.A. oraz OPONEO.PL S.A. http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2663/podpisanie-warunkowej-umowy-sprzedazy-akcji-rotopinopl-sa-pomiedzy-spolkami-tim-sa-oraz-oponeopl-sa.html Fri, 27 Nov 2020 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 26 listopada 2020 roku została podpisana warunkowa umowa sprzedaży akcji Rotopino.pl .S.A. (dalej: Umowa) z siedzibą w Bydgoszczy pomiędzy spółkami:

 • - TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz
 • - OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

Umowa zakłada sprzedaż przez spółkę TIM S.A. na rzecz OPONEO.PL S.A. 10.000.000 (słownie: dziesięciu milionów) akcji na okaziciela w kapitale zakładowym Rotopino.pl S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), które to stanowią 100% kapitału zakładowego spółki Rotopino.pl, za cenę 35 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych). Warunkiem wykonania umowy i nabycia akcji przez OPONEO.PL S.A. jest konieczność uzyskania bezwarunkowej i ostatecznej zgody Prezesa UOKIK na dokonanie koncentracji. Umowa przenosząca własność akcji Rotopino.pl S.A. zostanie zawarta pomiędzy spółkami w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych od dnia spełnienia się w/w warunku zawieszającego, przy czym maksymalny termin jego spełnienia się wyznaczony został na 31 marca 2021 roku.

Grupa OPONEO.PL z siedzibą w Bydgoszczy, jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w trzynastu krajach Europy. Jej skonsolidowane roczne przychody za 2019 rok wyniosły 962 mln zł. Spółka jest notowana na GPW od 2007 roku. Planowa transakcja zakupu akcji Rotopino.pl S.A. wpisuje się w strategię OPONEO.PL S.A. mającą na celu dywersyfikację biznesu o nowe projekty e-commercowe.

Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy jest spółką funkcjonującą na rynku krajowym i zagranicznym, której podstawową działalnością jest internetowa sprzedaż narzędzi i elektronarzędzi. Do spółki należy kilkanaście sklepów internetowych m.in. narzedzia.pl i rotopino.pl. Dynamiczny rozwój firmy na przestrzeni ostatnich lat umożliwił jej zajęcie pozycji lidera na rynku krajowym. Spółka wygenerowała w roku 2019 przychód na poziomie 65,5 mln zł.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2663/podpisanie-warunkowej-umowy-sprzedazy-akcji-rotopinopl-sa-pomiedzy-spolkami-tim-sa-oraz-oponeopl-sa.html
Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na dokonanie koncentracji http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2662/decyzja-prezesa-uokik-w-sprawie-zgody-na-dokonanie-koncentracji.html Tue, 24 Nov 2020 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż dniu 24 listopada 2020 roku otrzymał decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKiK”) z dnia 19 listopada 2020 roku, w której, po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego, Prezes UOKiK wyraził zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu przez OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy oraz Metalkas Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy wspólnego przedsiębiorcy, w formie spółki akcyjnej, w celu prowadzenia sprzedaży metalowych drabin i regałów za pośrednictwem sklepu internetowego.

 

W związku z powyższą decyzją Prezesa UOKiK,

OPONEO.PL S.A.:

 • Deleguje odpowiednie osoby do pełnienia funkcji w Zarządzie i Radzie Nadzorczej spółki LAM spółka akcyjna;
 • Wniesie wkład pieniężny w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jednego miliona 00/100) do nowo utworzonej spółki;
 • Udostępni pomieszczenia biurowe w Bydgoszczy przy ulicy Podleśnej 17;
 • Będzie odpowiedzialna za wsparcie w obszarze organizacji sklepu internetowego, infrastruktury informatycznej i oprogramowania, marketingu internetowego, utrzymania i rozwoju strony internetowej, przez którą będzie prowadzona sprzedaż oraz obsługi klientów.

Metalkas Sp. z o.o.:

 

 • Deleguje odpowiednie osoby do pełnienia funkcji w Zarządzie i Radzie Nadzorczej spółki LAM spółka akcyjna;
 • Wniesie wkład pieniężny w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jednego miliona 00/100) do nowo utworzonej spółki;
 • Udostępni pomieszczenia biurowe  i magazynowe na terenie zakładu Metalkas w Lisim Ogonie przy ulicy Szczecińskiej 23;
 • Będzie odpowiedzialna za wsparcie w obszarze magazynowania, logistyki zaopatrzenia, dostaw oraz obsługi logistycznej zwrotów.
 • Będzie dostarczać produkty Metalkas celem sprzedaży na warunkach rynkowych.

 

Grupa OPONEO.PL z siedzibą w Bydgoszczy, jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w trzynastu krajach Europy. Jej skonsolidowane roczne przychody za 2019 rok wyniosły 962 mln zł. Spółka jest notowana na GPW od 2007 roku.

 

Metalkas Sp. z o.o., obecna od wielu lat na rynku międzynarodowym, jest producentem sejfów, mebli metalowych i warsztatowych, regałów oraz drabin aluminiowych. Metalkas Sp. z o.o. jest podmiotem kontrolowanym przez osoby fizyczne i nie należy do grupy kapitałowej. Metalkas Sp. z o.o. wygenerowała w roku podatkowym 2019/2020 przychód na poziomie 248 mln zł.

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2662/decyzja-prezesa-uokik-w-sprawie-zgody-na-dokonanie-koncentracji.html
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2661/rozszerzony-skonsolidowany-raport-kwartalny-za-iii-kwartal-2020-roku.html Thu, 05 Nov 2020 00:00:00 +0200 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2661/rozszerzony-skonsolidowany-raport-kwartalny-za-iii-kwartal-2020-roku.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w październiku 2020 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2660/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-pazdzierniku-2020-roku.html Thu, 05 Nov 2020 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w październiku 2020 roku wynosi 128 674 tys. zł, co oznacza spadek o 12% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w październiku 2019 roku (146 836 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 31 października 2020 roku ukształtowały się na poziomie 709 764 tys. zł, co stanowi 7% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 662 878 tys. zł.

 

Na wielkość przychodów uzyskanych w październiku 2020 roku wpłynął spadek zamówień wynikający z niesprzyjających branży warunków pogodowych; w październiku br. odnotowano znacząco wyższe temperatury w porównaniu z analogicznym miesiącem 2019 roku, co skutkować może przesunięciem sezonu wymiany opon. Ponadto na liczbę zamówień wpłynęło ponowne wprowadzenie obostrzeń gospodarczo-społecznych na skutek dynamicznego wzrostu zachorowań wywołanych wirusem SARS-COV-2, a także spadki sprzedaży nowych samochodów osobowych.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2660/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-pazdzierniku-2020-roku.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte we wrześniu 2020 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2645/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-we-wrzesniu-2020-roku.html Mon, 05 Oct 2020 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę we wrześniu 2020 roku wynosi 61 803 tys. zł, co oznacza wzrost o 6% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych we wrześniu 2019 roku (58 322 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 30 września 2020 roku ukształtowały się na poziomie 581 090 tys. zł, co stanowi 13% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 516 042 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych we wrześniu 2020 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2645/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-we-wrzesniu-2020-roku.html
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy poniżej progu 5% http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2633/zawiadomienie-o-zmianie-udzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-oponeopl-sa-z-siedziba-w-bydgoszczy-ponizej-progu-5-.html Tue, 08 Sep 2020 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 8 września 2020 roku otrzymał od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Rockbridge TFI S.A.) w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Rockbridge TFI S.A. (dalej: Fundusze) zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki OPONEO.PL S.A. poniżej progu 5%.

 

Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w OPONEO.PL S.A. nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 3 września 2020 roku przez Fundusze transakcji zbycia 49 000 (słownie: czterdziestu dziewięciu tysięcy) akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. Transakcja została rozliczona w dniu 7 września 2020 roku.

 

Przed zmianą udziału Fundusze posiadały łącznie 697 030 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści) akcji OPONEO.PL S.A., które stanowiły 5,002% udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do 697 030 (słownie sześciuset dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy trzydziestu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,002% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Po zawarciu oraz rozliczeniu w/w transakcji Fundusze posiadają łącznie 648 030 (słownie: sześćset czterdzieści osiem tysięcy trzydzieści) akcji OPONEO.PL S.A., które stanowią 4,650% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają 648 030 (słownie: sześciuset czterdziestu ośmiu tysięcy trzydziestu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,650% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Jednocześnie, zgodnie z zawiadomieniem od Rockbridge TFI S.A. brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje OPONEO.PL S.A., ponadto Fundusze nie zawierały umów z osobami trzecimi, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy.

 

Ogólna liczba akcji OPONEO.PL S.A. oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu  Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. wynosi 13 936 000.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2633/zawiadomienie-o-zmianie-udzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-oponeopl-sa-z-siedziba-w-bydgoszczy-ponizej-progu-5-.html
Korekta zawiadomienia o zmniejszeniu udziału o ponad 2% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2634/korekta-zawiadomienia-o-zmniejszeniu-udzialu-o-ponad-2--w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-oponeopl-sa-z-siedziba-w-bydgoszczy-.html Tue, 08 Sep 2020 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 08 września 2020 roku otrzymał od Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego skorygowane zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki OPONEO.PL S.A. o ponad 2%.

Korekta zawiadomienia dotyczy procentowego przedstawienia stanu posiadanych akcji po zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Pozostałe dane przekazane w raporcie nr 19/2020 nie uległy zmianie.

Pełna treść skorygowanego zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Korekta zawiadomienia o zmniejszeniu udziału o ponad 2%
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2634/korekta-zawiadomienia-o-zmniejszeniu-udzialu-o-ponad-2--w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-oponeopl-sa-z-siedziba-w-bydgoszczy-.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w sierpniu 2020 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2632/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-sierpniu-2020-roku.html Mon, 07 Sep 2020 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w sierpniu 2020 roku wynosi 44 178 tys. zł, co oznacza wzrost o 16% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w sierpniu 2019 roku (38 202 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 31 sierpnia 2020 roku ukształtowały się na poziomie 519 287 tys. zł, co stanowi 13% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 457 720 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w sierpniu 2020 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2632/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-sierpniu-2020-roku.html
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2631/zawiadomienie-o-przekroczeniu-progu-5--w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-oponeopl-sa-z-siedziba-w-bydgoszczy-.html Fri, 04 Sep 2020 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 04 września 2020 roku otrzymał od Norges Bank (Banku Centralnego Norwegii) zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki OPONEO.PL S.A.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% - Norges Bank
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2631/zawiadomienie-o-przekroczeniu-progu-5--w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-oponeopl-sa-z-siedziba-w-bydgoszczy-.html
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału o ponad 2% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2630/zawiadomienie-o-zmniejszeniu-udzialu-o-ponad-2--w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-oponeopl-sa-z-siedziba-w-bydgoszczy-.html Fri, 04 Sep 2020 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 04 września 2020 roku otrzymał od Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki OPONEO.PL S.A. o ponad 2%.

 

Zmniejszenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce o ponad 2% nastąpiło na skutek zawarcia przez Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego transakcji pakietowej, pozasesyjnej zbycia 450 000 (słownie: czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. dnia 02 września 2020 roku.

 

Po zmianie udziału, liczba posiadanych przez Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego akcji OPONEO.PL S.A. wynosiła 3 081 200 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście) , które stanowią 21,1% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 3 081 200 (słownie: trzech milionów osiemdziesięciu jeden tysięcy dwustu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Stan posiadania akcji przed dokonaniem transakcji skutkującej zmniejszeniem ogólnej liczby głosów, wynosił 3 531 200 (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście) akcji OPONEO.PL S.A., które stanowiły 25,33% kapitału zakładowego oraz uprawniały do 3 531 200 (słownie: trzech milionów pięciuset trzydziestu jeden tysięcy dwustu) głosów, co stanowiło 25,33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Jednocześnie, zgodnie z zawiadomieniem od Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Ogólna liczba akcji OPONEO.PL S.A. oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu  Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. wynosi 13 936 000.

 

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2630/zawiadomienie-o-zmniejszeniu-udzialu-o-ponad-2--w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-oponeopl-sa-z-siedziba-w-bydgoszczy-.html