Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej

Raport bieżący nr 9/2024

Data sporządzenia: 2024-03-08

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), działając na podstawie i w wykonaniu dyspozycji art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej, doręczone Spółce dnia 7 marca 2024 roku zawiadomienie, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.


 

 

Zawiadomienie z dnia 07.03.2024
pobierz plik PDF

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.