Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej o zawarciu porozumienia akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o Ofercie Publicznej dotyczącego wspólnego nabywania akcji Spółki.

Raport bieżący nr 5/2024

Data sporządzenia: 2024-02-12

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), działając na podstawie i w wykonaniu dyspozycji art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej, doręczone Spółce dnia 12 lutego 2024 roku zawiadomienie, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, w związku z zawarciem porozumienia akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o ofercie publicznej przez Pana Dariusza Topolewskiego, Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego, Topolewscy Corvus Albus Fundacja Rodzinna, Zawieruszyński Fundacja Rodzinna, Darayavahus spółka z o.o. oraz Tyre Invest spółka z o.o. Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Spółkę, członkowie Porozumienia zobowiązali się do współpracy w zakresie wspólnego nabycia do 1.516.000 akcji Spółki będących w posiadaniu podmiotów innych niż strony porozumienia. Nabycie do 1.516.000 akcji Spółki nastąpi w drodze publicznie ogłoszonego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki.

 

Zawiadomienie z dnia 12.02.2024
pobierz plik PDF

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.