Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku

Raport okresowy nr 4/2023

Data sporządzenia: 2023-08-17

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Treść raportu

Sprawozdanie Zarządu z działalności za I półrocze 2023
pobierz plik PDF

Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy OPONEO.PL na dzień 30 czerwca 2023
pobierz plik PDF

Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe OPONEO.PL S.A. na dzień 30 czerwca 2023
pobierz plik PDF

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2023 – 30.06.2023
pobierz plik PDF

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku
pobierz plik PDF

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.