Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Jednostkowy raport roczny za rok 2022

Raport okresowy nr 1/2023

Data sporządzenia: 2023-04-05

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Treść raportu

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe OPONEO.PL S.A. na dzień 31 grudnia 2022 roku
pobierz plik

Sprawozdanie Zarządu OPONEO.PL S.A. z Działalności za rok 2022
pobierz plik

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego OPONEO.PL S.A. za okres 01.01.2022 - 31.12.2022
pobierz plik

Oświadczenie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A w sprawie Komitetu Audytu
pobierz plik

Ocena Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. dotycząca sprawozdań za 2022 rok
pobierz plik

Oświadczenie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A w sprawie Firmy Audytorskiej
pobierz plik

Pobierz sprawozdanie finansowe w formacie ZIP (PDF)
pobierz plik

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.