Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Odstąpienie od umowy inwestycyjnej z Panem Arkadiuszem Młynarczykiem oraz FAASSH S.A. z siedzibą w Warszawie

Raport bieżący nr 18/2022

Data sporządzenia: 2022-03-16

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2021 z dnia 02 listopada 2021 roku, informuje, że w dniu 16 marca 2022 roku Spółka złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy Spółką a Panem Arkadiuszem Młynarczykiem oraz FAASSH S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „FAASSH”) z dnia 02 listopada 2022 roku w sprawie dokonania przez Spółkę inwestycji w FAASSH.

 

Zarząd OPONEO.PL S.A. dokonał analizy i oceny rynkowej aktualnego stanu planowanego przedsięwzięcia objętego w/w umową inwestycyjną i mając na względzie najlepiej pojęty interes Spółki i jej interesariuszy podjął decyzję o niekontynuowaniu dalszej współpracy na podstawie przedmiotowej umowy inwestycyjnej.

 

Zarząd OPONEO.PL S.A. jednocześnie informuje, że do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy inwestycyjnej nie nastąpiło objęcie przez Spółkę żadnych akcji w kapitale zakładowym FAASSH.

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.