Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Skorygowany skonsolidowany raport roczny za rok 2020

Raport okresowy nr 2k/2021

Data sporządzenia: 2021-04-08

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Treść raportu

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPONEO.PL na dzień 31 grudnia 2020 roku
pobierz plik

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPONEO.PL na dzień 31 grudnia 2020 roku (podpisy)

Sprawozdanie Zarządu OPONEO.PL S.A. z Działalności za rok 2020
pobierz plik

Sprawozdanie Zarządu OPONEO.PL S.A. z Działalności za rok 2020 (podpisy)

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za okres 01.01.2020 - 31.12.2020
pobierz plik

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 (podpis)

Oświadczenie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A w sprawie Komitetu Audytu
pobierz plik

Ocena Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. dotycząca sprawozdań za 2020 rok
pobierz plik

Oświadczenie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A w sprawie Firmy Audytorskiej
pobierz plik

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.