Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. na dzień 11 lutego 2021 roku

Raport bieżący nr 3/2021

Data sporządzenia: 2021-01-15

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd Spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000275601, działając na podstawie § 20.2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., które odbędzie się w dniu 11 lutego 2021 roku, o godz. 12.00 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.

 

Pełna treść ogłoszenia zawierająca m.in. precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania prawa głosu zawarta została w załączniku nr 1 niniejszego raportu, jak również została umieszczona na korporacyjnej stronie internetowej OPONEO.PL S.A. pod adresem www.ir.oponeo.pl. W załączniku nr 2 zawarto projekty uchwał na zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. W załączniku nr 3 przedstawiono zmienioną Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.

 

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA OPONEO.PL S.A. na dzień 11 lutego 2021 roku
pobierz plik PDF

Projekty uchwał na NWZA OPONEO.PL S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2021 roku
pobierz plik PDF

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. - zmiany
pobierz plik PDF

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.