Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy poniżej progu 5%

Raport bieżący nr 22/2020

Data sporządzenia: 2020-09-08

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 8 września 2020 roku otrzymał od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Rockbridge TFI S.A.) w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Rockbridge TFI S.A. (dalej: Fundusze) zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki OPONEO.PL S.A. poniżej progu 5%.

 

Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w OPONEO.PL S.A. nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 3 września 2020 roku przez Fundusze transakcji zbycia 49 000 (słownie: czterdziestu dziewięciu tysięcy) akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. Transakcja została rozliczona w dniu 7 września 2020 roku.

 

Przed zmianą udziału Fundusze posiadały łącznie 697 030 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści) akcji OPONEO.PL S.A., które stanowiły 5,002% udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do 697 030 (słownie sześciuset dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy trzydziestu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,002% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Po zawarciu oraz rozliczeniu w/w transakcji Fundusze posiadają łącznie 648 030 (słownie: sześćset czterdzieści osiem tysięcy trzydzieści) akcji OPONEO.PL S.A., które stanowią 4,650% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają 648 030 (słownie: sześciuset czterdziestu ośmiu tysięcy trzydziestu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,650% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Jednocześnie, zgodnie z zawiadomieniem od Rockbridge TFI S.A. brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje OPONEO.PL S.A., ponadto Fundusze nie zawierały umów z osobami trzecimi, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy.

 

Ogólna liczba akcji OPONEO.PL S.A. oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu  Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. wynosi 13 936 000.

 

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.