16 milionów opon na świecie

pochodzi z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 35 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Rekomendacja Zarządu OPONEO.PL S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 11/2020

Data sporządzenia: 2020-05-29

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 29 maja 2020 roku podjął uchwałę o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki propozycji przeznaczenia zysku netto osiągniętego w 2019 roku w kwocie 17.005.594,98 zł (słownie: siedemnaście milionów pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 98/100) w następujący sposób:

- kwotę w wysokości 1.393.600,00 zł (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki dywidendy w kwocie 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) na jedną akcję,

- pozostałą kwotę w wysokości 15.611.994,98 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset jedenaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 98/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.  

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku OPONEO.PL S.A. za rok obrotowy 2019 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.