16 milionów opon na świecie

pochodzi z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 35 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w marcu 2020 roku

Raport bieżący nr 7/2020

Data sporządzenia: 2020-04-07

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w marcu 2020 roku wynosi 68 981 tys. zł, co oznacza spadek o 8% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w marcu 2019 roku (75 208 tys. zł).

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 31 marca 2020 roku ukształtowały się na poziomie 155 679 tys. zł, co stanowi 0,3% spadek względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 156 212 tys. zł.

Na wielkość przychodów uzyskanych w marcu 2020 roku wpłynęło przesunięcie sezonu wymiany opon wynikające z warunków pogodowych (znacząco niższe temperatury w marcu 2020 roku w porównaniu z marcem 2019 roku) oraz spadek zamówień w Polsce i w krajach europejskich (w szczególności we Włoszech, Francji i Hiszpanii), w których ogłoszony został stan epidemii w związku z rozpowszechnianiem się wirusa  SARS-COV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

Z uwagi na brak możliwości oszacowania czasu trwania obecnej sytuacji oraz dalszego jej rozwoju, a także z uwagi na nieprzewidywalność czynników zewnętrznych, nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych, dotyczących wpływu obecnej sytuacji na przychody finansowe Spółki w kolejnych miesiącach.

 

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.