16 milionów opon na świecie

pochodzi z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 35 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Jednostkowy raport roczny za rok 2019

Raport okresowy nr 1/2020

Data sporządzenia: 2020-03-31

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Treść raportu

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe OPONEO.PL S.A. na dzień 31 grudnia 2019 roku
pobierz plik PDF

Sprawozdanie Zarządu OPONEO.PL S.A. z Działalności za rok 2019
pobierz plik PDF

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego OPONEO.PL S.A. za okres 01.01.2019 - 31.12.2019
pobierz plik PDF

Oświadczenie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A w sprawie Komitetu Audytu
pobierz plik PDF

Ocena Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. dotycząca sprawozdań za 2019 rok
pobierz plik PDF

Oświadczenie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A w sprawie Firmy Audytorskiej
pobierz plik PDF

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.