Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2011

Raport bieżący nr 19/2012

Data sporządzenia: 2012-06-27

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL. S.A. w dniu 26 czerwca 2012 roku jednogłośnie przyjęło uchwałę nr 25 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, że zysk netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku w kwocie 28.647.686,50 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy) przeznacza się na:

  1. Wypłatę dywidendy w kwocie 2.787.200,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych).
  2. Zasilenie kapitału zapasowego w kwocie 25.860.486,50 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy).

Wartość dywidendy na jedną akcję Spółki wynosi 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy). Liczba akcji objętych dywidendą to 13 936 000 (słownie: trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy) akcji OPONEO.PL S.A.

Dzień prawa do dywidendy ustalono na dzień 31 sierpnia 2012 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 28 września 2012 roku.

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.