ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl Raporty bieżące i okresowe w serwisie ir.oponeo.pl ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl/gfx/logo.png http://www.ir.oponeo.pl 140 30 pl oponeo.pl Tue, 14 Aug 2018 12:23:12 +0200 5 Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w lipcu 2018 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2494/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-lipcu-2018-roku.html Mon, 06 Aug 2018 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w lipcu 2018 roku wynosi 39 108 tys. zł, co oznacza wzrost o 22% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w lipcu 2017 roku (31 943 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 31 lipca 2018 roku ukształtowały się na poziomie 370 159  tys. zł, co stanowi 14% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 325 991 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w lipcu 2018 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

 

 

 

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2494/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-lipcu-2018-roku.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w czerwcu 2018 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2491/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-czerwcu-2018-roku.html Tue, 10 Jul 2018 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w czerwcu 2018 roku wynosi 40 351 tys. zł, co oznacza wzrost o 5% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w czerwcu 2017 roku (38 399 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 roku ukształtowały się na poziomie 331 051 tys. zł, co stanowi 13% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 294 048 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w czerwcu 2018 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2491/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-czerwcu-2018-roku.html
OPONEO.PL - Reflections after the site visit Hold http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2492/oponeopl---reflections-after-the-site-visit- hold.html Sat, 23 Jun 2018 00:00:00 +0200 OPONEO.PL - Reflections after the site visit Hold
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2492/oponeopl---reflections-after-the-site-visit- hold.html
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. w dniu 12 czerwca 2018 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2475/akcjonariusze-posiadajacy-co-najmniej-5-proc-liczby-glosow-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-oponeopl-sa-w-dniu-12-czerwca-2018-roku.html Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., które odbyło się w dniu 12 czerwca 2018 roku.

 

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 proc. liczby głosów na ZWZA OPONEO.PL S.A. w dniu 12 czerwca 2018 roku
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2475/akcjonariusze-posiadajacy-co-najmniej-5-proc-liczby-glosow-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-oponeopl-sa-w-dniu-12-czerwca-2018-roku.html
Informacja dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2017 http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2474/informacja-dotyczaca-wyplaty-dywidendy-za-rok-2017.html Tue, 12 Jun 2018 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL. S.A. w dniu 12 czerwca 2018 roku jednogłośnie przyjęło uchwałę nr 8 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanowiło, że zysk netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w kwocie 16 712 954,08 zł (słownie: szesnaście milionów siedemset dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złotych 8/100)  przeznacza się na:

  • 1. wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję,
  • 2. pozostałą kwotę na zasilenie kapitału zapasowego.

Liczba akcji objętych dywidendą to 13 936 000 (słownie: trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy) akcji OPONEO.PL S.A.

Łączna wartość środków na wypłatę dywidendy wynosi 4 877 600 zł (słownie: cztery miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych 00/100).

Dzień prawa do dywidendy ustalono na dzień 03 lipca 2018 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 20 lipca 2018 roku.

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2474/informacja-dotyczaca-wyplaty-dywidendy-za-rok-2017.html
Uchwały powzięte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. w dniu 12 czerwca 2018 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2473/uchwaly-powziete-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-oponeopl-sa-w-dniu-12-czerwca-2018-roku.html Tue, 12 Jun 2018 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2018 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

 

Uchwały powzięte na ZWZA OPONEO.PL S.A. w dniu 12 czerwca 2018 roku
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2473/uchwaly-powziete-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-oponeopl-sa-w-dniu-12-czerwca-2018-roku.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w maju 2018 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2472/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-maju-2018-roku.html Thu, 07 Jun 2018 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w maju 2018 roku wynosi 57 088 tys. zł, co oznacza wzrost o 21% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w maju 2017 roku (47 105 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 31 maja 2018 roku ukształtowały się na poziomie 290 700 tys. zł, co stanowi 14% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 255 649 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w maju 2018 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2472/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-maju-2018-roku.html
Uzupełnienie raportu bieżącego o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. na dzień 12 czerwca 2018 roku – korekta rb nr 9/2018 http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2471/uzupelnienie-raportu-biezacego-o-zwolaniu-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-oponeopl-sa-na-dzien-12-czerwca-2018-roku---korekta-rb-nr-9-2018.html Fri, 18 May 2018 00:00:00 +0200 W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 9/2018 z dnia 17 maja 2018 roku Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000275601, („Spółka”), przekazuje do wiadomości publicznej, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 roku, o godz. 12.00 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17, zostanie dodatkowo podjęta jeszcze jedna uchwała w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017, która nie znalazła się załączniku nr 2 do raportu bieżącego nr 9/2018 z dnia 17 maja 2018 roku.

W załączniku nr 1 zawarto projekt dodatkowej uchwały o której mowa powyżej.

W załączniku nr 2 zawarto projekty uchwał na zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.

 

Dodatkowa uchwała na ZWZA na dzień 12 czerwca 2018 roku
pobierz plik PDF

Projekty uchwał zgłoszone na ZWZA na dzień 12 czerwca 2018 roku
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2471/uzupelnienie-raportu-biezacego-o-zwolaniu-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-oponeopl-sa-na-dzien-12-czerwca-2018-roku---korekta-rb-nr-9-2018.html
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. na dzień 12 czerwca 2018 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2470/zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-oponeopl-sa-na-dzien-12-czerwca-2018-roku.html Thu, 17 May 2018 00:00:00 +0200 Zarząd Spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000275601, działając na podstawie § 20.2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 roku, o godz. 12.00 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.

 

Pełna treść ogłoszenia zawierająca m.in. precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania prawa głosu zawarta została w załączniku nr 1 niniejszego raportu, jak również została umieszczona na korporacyjnej stronie internetowej OPONEO.PL S.A. pod adresem www.ir.oponeo.pl.

W załączniku nr 2 zawarto projekty uchwał na zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A..

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 12 czerwca 2018 roku
pobierz plik PDF

Projekty uchwał zgłoszone na ZWZA na dzień 12 czerwca 2018 roku
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2470/zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-oponeopl-sa-na-dzien-12-czerwca-2018-roku.html
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2469/rozszerzony-skonsolidowany-raport-kwartalny-za-i-kwartal-2018-roku.html Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0200 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2469/rozszerzony-skonsolidowany-raport-kwartalny-za-i-kwartal-2018-roku.html