16 milionów opon na świecie

pochodzi z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 35 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Rekomendacja Zarządu OPONEO.PL S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 7/2019

Data sporządzenia: 2019-05-17

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 17 maja 2019 roku podjął uchwałę o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki propozycji przeznaczenia części zysku netto osiągniętego w 2018 roku w kwocie 16.832.066,88 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćdziesiąt sześć złotych 88/100) w następujący sposób:

  1. kwotę w wysokości 5.574.400 zł (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych) przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki dywidendy w kwocie 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) na jedną akcję,
  2. pozostałą kwotę w wysokości 11.257.666,88 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 88/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

 

W opinii organów Spółki, wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w 2018 roku dają możliwość wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018 w wysokości 0,40 zł na akcję.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku OPONEO.PL S.A. za rok obrotowy 2018 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A.

 

 

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.