16 milionów opon na świecie

pochodzi z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 35 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Raport bieżący nr 2/2019

Data sporządzenia: 2019-01-23

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku.

 

  1. Raporty roczne:
  • Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2018 rok – 28 marca 2019 roku.
  • Jednostkowy raport roczny OPONEO.PL S.A. za 2018 rok – 28 marca 2019 roku.

 

  1. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny – 14 sierpnia 2019 roku.

 

  1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową:
  • za I kwartał 2019 roku – 14 maja 2019 roku,
  • za III kwartał 2019 roku – 07 listopada 2019 roku.

 

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim "Rozporządzenie", Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego, a skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Spółka, na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz za II kwartał 2019 roku.

 

 

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.