12 milionów opon na świecie

pochodzi z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 35 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A

Raport bieżący nr 27/2018

Data sporządzenia: 2018-12-14

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 14 grudnia 2018 roku otrzymał od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Rockbridge TFI S.A.) w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Rockbridge TFI S.A. zawiadomienie o przekroczeniu progu 15% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki OPONEO.PL S.A.

 

Przekroczenie progu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło na skutek przejęcia w dniu 11 grudnia 2018 roku przez Rockbridge TFI S.A. od ALTUS TFI S.A. zarządzania następującymi funduszami inwestycyjnymi. W składzie portfeli przejętych funduszy inwestycyjnych znajdują się akcje Spółki w liczbie 1 588 173, które stanowią 11,40% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 1 588 173 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. oraz reprezentują 11,40% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Rockbridge TFI S.A. posiadały łącznie 520 330 sztuk akcji OPONEO.PL S.A., które stanowiły 3,73% udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do 520 330 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., stanowiących 3,73% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Po zmianie udziału fundusze zarządzane przez Rockbridge TFI S.A. posiadają łącznie 2 108 503 sztuk akcji OPONEO.PL S.A., które stanowią 15,13% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do 2 108 503 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., stanowiących 15,13% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Jednocześnie, zgodnie z zawiadomieniem od Rockbridge TFI S.A. brak jest podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje OPONEO.PL S.A., jak i brak jest umów z  osobami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ponadto funduszom zarządzanym przez Rockbridge TFI S.A. nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy.

 

Ogólna liczba akcji OPONEO.PL S.A. oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu  Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. wynosi 13 936 000.

 

 

 

 

 

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.