12 milionów opon na świecie

pochodzi z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 35 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału o 2% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.

Raport bieżący nr 25/2018

Data sporządzenia: 2018-12-11

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 11 grudnia 2018 roku otrzymał od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: ALTUS TFI S.A.) w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A. zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w OPONEO.PL S.A. o ponad 2% w stosunku do zawiadomienia opublikowanego przez Spółkę w dniu 10 września 2018 roku.

 

Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w OPONEO.PL S.A. nastąpiło na skutek przejęcia w dniu 4 grudnia 2018 roku przez Rockbridge TFI S.A. od ALTUS TFI S.A. zarządzania następującymi funduszami zamkniętymi:

  • ALTUS FIZ AKCJI +
  • ALTUS ASZ FIZ Rynków Zagranicznych 2
  • ALTUS FIZ Aktywny Akcji
  • ALTUS ASZ FIZ Global Opportunities
  • ALTUS FIZ Akcji Globalnych 2
  • Altus Market Neutral High Dividend FIZ

 

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 2 060 696 sztuk akcji OPONEO.PL S.A., które stanowiły 14,79% udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do 2 060 696 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., stanowiących 14,79% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Po zmianie udziału fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 1 649 428 sztuk akcji OPONEO.PL S.A., które stanowią 11,84% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do 1 649 428 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., stanowiących 11,84% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Jednocześnie, zgodnie z zawiadomieniem od ALTUS TFI S.A. brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje OPONEO.PL S.A., jak i brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Ogólna liczba akcji OPONEO.PL S.A. oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu  Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. wynosi 13 936 000.

 

 

 

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.