12 milionów opon na świecie

pochodzi z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 35 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Skonsolidowany raport roczny za rok 2016

Raport okresowy nr 2/2016

Data sporządzenia: 2017-04-25

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Treść raportu

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPONEO.PL na dzień 31 grudnia 2016 roku
pobierz plik PDF

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2016
pobierz plik PDF

Raport biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku
pobierz plik PDF

Opinia biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku
pobierz plik PDF

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.